Kiedy trzeba wyrzucić leki?

W ostatnim czasie dużo mówi się o odpowiedniej segregacji śmieci. Wszystko w trosce o środowisko, w którym żyjemy. Problem właściwego wyrzucania odpadów dotyczy jednak nie tylko szklanych butelek po napojach, kartonów po mleku, metalowych puszek czy obierek warzyw. Zasadom segregacji podlegają bowiem także leki i opakowania po nich.

Gdzie wyrzucać leki i opakowania po nich? Co zrobić z resztką syropu przeciwkaszlowego, przeterminowanymi tabletkami przeciwbólowymi czy zbyt długo otwartymi kroplami do oczu? Gdzie wyrzucić butelki, blistry i kartoniki po lekach?

Reklama

Na początek warto wyjaśnić, kiedy leki nadają się do wyrzucenia. Przede wszystkim w momencie, kiedy są przeterminowane. To jednak nie jest jedyna sytuacja. Leki należy wyrzucić także wtedy, gdy upłynął czas, w którym nadają się do użycia po otwarciu opakowania oraz kiedy były używane bez zachowania zasad higieny osobistej lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach.

Reklama

Gdzie wyrzucać niewykorzystane leki?

Coraz częściej odpowiednie pojemniki przeznaczone na niewykorzystane leki i opakowania po nich znaleźć można w aptekach, przychodniach, szpitalach i urzędach, a czasami także na osiedlach i w dużych sklepach. Wystarczy wrzucić do nich odpady. Warto przy tym pamiętać, aby przed wyrzuceniem, nie wyjmować leków z kartoników. Najlepiej wrzucić tam pozostały nam lek w opakowaniu.

Wspomniane rozwiązanie jest najlepszym dla środowiska, a jego zastosowanie nie sprawia nam wielu trudności. Pod warunkiem oczywiście, że znajdziemy w okolicy miejsce ze wspomnianym pojemnikiem na odpady. Takich miejsc jest jednak niestety ciągle za mało.

W takiej sytuacji innym rozwiązaniem jest udanie się z niewykorzystanymi lekami do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), działającego w każdej gminie. Tam też należy oddać odpady medyczne w postaci igieł, strzykawek, zużytych opatrunków czy termometrów rtęciowych. Jedynie maseczki i jednorazowe rękawiczki można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Nigdy natomiast nie można wyrzucać leków do zwykłych pojemników na odpady, ponieważ może negatywnie wpłynąć na środowisko. Wiele niebezpiecznych i szkodliwych substancji zawartych w lekach może przenikać do gleby i wód gruntowych, a tym samym zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. W związku z tym niewłaściwe będzie także ich wylewanie lub wysypywanie do toalety czy umywalki.

Puste opakowania po lekach: Gdzie je wyrzucać?

Puste kartoniki po lekach i ulotki od nich wrzucać należy do niebieskiego kosza na papier. Podobnej segregacji podlegają inne puste opakowania. Plastikowe butelki po syropach czy tubki po maściach umieszczać trzeba w żółtym pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. Natomiast do tego w kolorze zielonym wrzucać należy puste szklaneopakowania.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pustych blistrów po tabletkach. Tutaj wybór pojemnika na odpady, do którego należy je wyrzucić, zależy od tego, z czego zostały wykonane. Jeśli tylko z plastiku, wówczas można wyrzucić je do żółtego kosza na metale i tworzywa sztuczne. Jeśli jednak blistry zrobione są z tworzywa sztucznego i aluminium - co ma miejsce zdecydowanie częściej - wtedy należy wrzucić je do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Na ten moment nie istnieją bowiem metody, dzięki którym można bezpiecznie na szeroką skalę oddzielić jeden materiał od drugiego. W związku z tym tego rodzaju blistry nie nadają się do ponownego przetworzenia.