Spożycie alkoholu znacznie różni się w zależności od płci

Jak podaje Euronews, spożycie alkoholu w Regionie Europejskim WHO, który obejmuje 53 kraje, w tym Rosję i kraje sąsiadujące, spadło z 12 litrów w 2000 r. do 9,5 litra w 2020 r., co odpowiada spadkowi o 2,5 litra (21 proc.). Pomimo tego spadku, Region Europejski WHO w dalszym ciągu odnotowuje najwyższy na świecie poziom spożycia alkoholu na osobę.

Zamiast ilości konsumowanego alkoholu, zbadano odsetek osób pijących okazjonalnie w dużych ilościach. Chodzi o odsetek dorosłych w wieku 18 lat i starszych, którzy wypili jednorazowo 60 gramów lub więcej czystego etanolu w ciągu ostatnich 30 dni.

Reklama
Reklama

Odpowiada to sześciu lub więcej drinkom. W 2019 r. w krajach UE prawie jedna na pięć osób dorosłych (19 proc.) zgłosiła sporadyczne spożywanie alkoholu w dużych ilościach co najmniej raz w miesiącu, a odsetek ten utrzymuje się na stałym poziomie od 2014 r.

Dunki, Niemki, Belgijki i mieszkanki Luksemburga w czołówce

We wszystkich krajach mężczyźni częściej niż kobiety zgłaszali sporadyczne spożywanie alkoholu w dużych ilościach. W 2019 r. średnio w krajach UE 26,6 proc. mężczyzn przyznało się do okazjonalnego spożywania alkoholu co najmniej raz w miesiącu w porównaniu z 11,4 proc. kobiet.

Najwyższy odsetek okazjonalnie spożywających duże ilości alkoholu wśród mężczyzn odnotowała Rumunia (55,2 proc.). Wskaźnik ten przekraczał 35 proc. w Danii, Luksemburgu, Niemczech i Belgii.

Kobiety w Danii, Luksemburgu, Niemczech i Irlandii wykazały najwyższy wskaźnik okazjonalnego spożywania dużych ilości alkoholu, który przekraczał 20 proc.

Reklama

Liczba mężczyzn pijących dużo w stosunku do kobiet. Widać różnice kulturowe

W 2019 r. w Unii Europejskiej odsetek ten wynosił 2,33, co oznacza, że w porównaniu z jedną kobietą piło intensywnie 2,33 mężczyzn. Wskaźnik ten był najniższy w Irlandii (1,46), Islandii (1,63) i Niemczech (1,74). W tych krajach nie ma dużej różnicy między upijającymi się mężczyznami i kobietami.

Turcja i Cypr wyróżniały się pod względem zróżnicowania spożycia alkoholu ze względu na płeć, gdzie wskaźnik ten przekraczał 8. Oznacza to, że alkohol pije tam znacznie mniej kobiet niż mężczyzn.

Badania sugerują, że różnice między płciami w piciu alkoholu mogą być powiązane z różnymi oczekiwaniami kulturowymi i odzwierciedlają tradycyjne role płciowe w poszczególnych krajach. Może to być również związane z różnicą w zatrudnieniu ze względu na płeć i niższymi dochodami.