Polacy, rezerwując wakacje z wyprzedzeniem, kierują się przede wszystkim chęcią uniknięcia stresu związanego z planowaniem wyjazdu na ostatnią chwilę - takiej odpowiedzi udzieliło 47 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Nationale-Nederlanden. Zapobieganie stresującym sytuacjom przy planowaniu "last minute" jest dla respondentów ważniejsze niż uzyskanie lepszych cen związanych z wcześniejszą rezerwacją. Na tę drugą odpowiedź wskazała jedna trzecia badanych. Mężczyźni (44 proc.) częściej niż kobiety (33 proc.) deklarują posiadanie "planu B".

Reklama

Podczas planowania podróży dla Polaków kluczowe są jej koszty (55 proc.), pogoda (46 proc.) oraz bezpieczeństwo w odwiedzanym kraju (45 proc). Kwestie finansowe związane z wakacjami są najistotniejsze dla osób, których dochód netto oscyluje pomiędzy 3 a 7 tys. zł – takiej odpowiedzi udzieliło trzy czwarte ankietowanych z tej grupy.

Respondenci deklarowali też zainteresowanie atrakcjami turystycznymi dostępnymi na miejscu (37 proc.), a w dalszej kolejności kulturą i tradycjami miejscowej społeczności (19 proc.) oraz możliwością aktywnego wypoczynku (16 proc.).

Komentując dla PAP wyniki badania, Iwona Debis z Nationale-Nederlanden zwróciła uwagę, że na sprawy finansowe zwracają uwagę osoby z niższymi dochodami, a kwestie bezpieczeństwa częściej rozważają kobiety (60 proc.) niż mężczyźni (30 proc).

- Co trzeci ankietowany spotkał się z nieoczekiwaną sytuacją, w której był zmuszony odwołać wyjazd. Nic więc dziwnego, że Polacy, planując urlop, zwracają uwagę na kwestie unikania stresujących sytuacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia w postaci polisy - zauważyła.

Ponad połowa badanych zadeklarowała, że skorzystałaby z ubezpieczenia turystycznego lub ubezpieczenia rezygnacji z podróży. Problemy zdrowotne i kwestie rodzinne lub osobiste były głównymi przyczynami, które skłoniły ankietowanych do odwołania swoich planów podróży w przeszłości - wskazało je odpowiednio 46 i 39 proc. badanych.

W ubezpieczeniu turystycznym lub ubezpieczeniu rezygnacji z podróży dla respondentów najważniejsze są: pokrycie kosztów leczenia (60 proc. wskazań), wysokość składki ubezpieczeniowej (38 proc.) oraz zwrot kosztów w razie niespodziewanych zdarzeń, takich jak odwołanie podróży czy kradzież (34 proc.).

Reklama

Debis zwróciła uwagę, że wysokość płaconej składki jest najważniejsza dla najmłodszej kategorii wiekowej (51 proc.).

Badanie dotyczące ubezpieczeń turystycznych przeprowadził w dniach 7-8 lipca 2023 r. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Nationale-Nederlanden. Wywiady przeprowadzono przy użyciu techniki CATI na reprezentatywnej próbie 1002 osób powyżej 18. roku życia. (PAP)

Magdalena Jarco

maja/ mk/