- Wydarzenie zaręczyn nadal cieszy się dużą estymą. Znaczna większość ankietowanych ceni w życiu moment zaręczyn. Co może być ciekawe, a dla nas w pełni zrozumiałe, zaręczyny wydają się być wydarzeniem nawet nieco ważniejszym dla mężczyzn niż dla kobiet. Tylko 1,8% mężczyzn uważa, że zaręczyny współcześnie nie mają już żadnego znaczenia, kiedy wśród kobiet taką odpowiedź wskazało 4,8% badanych. Widzimy, jak dużo wysiłku mężczyźni wkładają w odpowiednią aranżację wydarzenia zaręczyn – podsumowuje Tomasz Osman z firmy zlecającej badanie.

Reklama

Warto również podkreślić, dla badanych zaręczyny są ważne niezależnie od tego, gdzie dana osoba mieszka, ile ma lat oraz ile pieniędzy zarabia.

Jak Polacy celebrują zaręczyny?

Romantyczna muzyka? Elegancka kolacja? Kwiaty? Nie, wcale nie to jest dla Polaków istotne podczas zaręczyn. 79,2% badanych stwierdziło, że jednym z najważniejszych elementów jest wręczenie pierścionka zaręczynowego. 40% ankietowanych wskazało go na pierwszym miejscu, a blisko 80% badanych zaliczyło pierścionek zaręczynowy do 3 najważniejszych elementów zaręczyn. Pierścionek zaręczynowy okazał się ważniejszy niż romantyczna atmosfera (60,2%), element zaskoczenia drugiej osoby (56,1%) czy ciekawe miejsce zaręczyn (41,3%).

Charakterystyczne jest to, że Polacy nie postrzegają zaręczyn jako wydarzenia rodzinnego. To raczej intymna, kameralna sytuacja, którą przeżywa się jedynie z ukochaną osobą. Tylko 9,8% badanych wskazało, że ważnym elementem podczas zaręczyn jest obecność rodziny czy znajomych.

Jakie znaczenie ma pierścionek podczas zaręczyn?

Blisko 65% ankietowanych przyznało, że nie wyobraża sobie zaręczyn bez pierścionka. Jest to element, który zdecydowanie musi być obecny podczas każdych zaręczyn. Nieco ponad 32% uważa, że choć pierścionek zaręczynowy jest ważny, czasami zaręczyny mogą odbyć się bez niego. Jednak tylko 2,4% osób zadeklarowało, że pierścionek zaręczynowy to niepotrzebna tradycja.

Reklama

Co ciekawe, większe znaczenie do pierścionka zaręczynowego przywiązują mężczyźni. Aż 72% mężczyzn biorących udział w badaniu stwierdziło, że pierścionek zaręczynowy jest obowiązkowym elementem każdych zaręczyn. Wśród kobiet taką odpowiedź wskazało 57,2%. 98,8% ankietowanych mężczyzn zadeklarowało także, że podczas własnych zaręczyn wręczyli pierścionek zaręczynowy.

Pierścionek zaręczynowy nie tylko dla kobiet

Polacy mają tradycyjne podejście do zaręczyn. Jednak wyniki badania pokazują, że i w tym obszarze pojawiają się nowe trendy. 14,3% mężczyzn zadeklarowało, że podczas zaręczyn to oni otrzymali pierścionek zaręczynowy, co można uznać za stosunkowo wysoki wynik, biorąc pod uwagę, że pierścionki zaręczynowe były tradycyjnie uznawane za atrybut przynależny jedynie kobietom.

Mimo że pierścionki damskie wciąż pozostają dominującą kategorią wręczanych pierścionków zaręczynowych, to zmiany paradygmatów funkcjonowania związku – w tym równy podział ról może stopniowo prowadzić do tego, iż coraz więcej kobiet będzie się decydowało na wręczenie partnerowi gustownego, męskiego pierścionka, jako symbolu swojej miłości i lojalności.

Zaręczyny trzymają się mocno

Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazuje, że Polacy wciąż przywiązują dużą wagę do zaręczyn. Choć połowa badanych uważa znaczenie zaręczyn za ważne i równocześnie dostrzega, że jego znaczenie zdaje się maleć spada, to jedynie 33 osoby na 1000 uznały, że to wydarzenie w ogóle nieistotne w życiu. Polacy wciąż dużą uwagą przywiązują także rytuału wręczenia pierścionka zaręczynowego.