Podczas sondażu SMG/KRC ponad 80 procent respondentów stwierdziło, że najważniejszą sprawą w życiu jest właśnie dobry stan zdrowia. Na rodzinę postawiło 75 procent badanych, a na miłość niespełna połowa. Pieniądze są najważniejsze dla prawie 30 procent Polaków, natomiast co piąty z nas przede wszystkim ceni sobie dobrą pracę.

Co ciekawe, jednocześnie okazało się, że badani są zadowoleni ze swojego stanu zdrowia i w siedmiostopniowej skali oceniają je średnio na 5,2 punktu. Co piąty ankietowany ocenił swoją ogólną kondycję jako bardzo dobrą, a co drugi jako dobrą. Tylko 1 procent respondentów uznało swój stan zdrowia za bardzo zły.

Polacy najczęściej chodzą do lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty i stomatologa. Okazuje się, że korzystamy przede wszystkim z usług państwowych placówek, choć nie mamy o nich najlepszego zdania. W siedmiostopniowej skali dajemy im zaledwie 4 punkty. Mimo to 70 procent z nas nigdy nie korzystało z prywatnej służby zdrowia.