Przeciętna trzynasta pensja dyrektora szkoły to 4430 zł, funkcyjny dodatek do wynagrodzenia wynosi 800 zł, a motywacyjny 420 zł. Tylko co czwarty dyrektor posiada służbowy telefon komórkowy. Takie informacje zawiera raport Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przygotowany przez Instytut Badań w Oświacie. Według danych systemu informacji oświatowej w Polsce jest około 25 tysięcy dyrektorów szkół.
Reklama
Statystyczny przedstawiciel tej grupy jest kobietą (stanowią one aż 76 proc. ogółu). Dyrektorami przedszkoli są wyłącznie kobiety. W szkołach podstawowych stanowią 78 proc., w gimnazjach już tylko dwie trzecie, a w szkołach ponadgimnazjalnych tylko połowę wszystkich dyrektorów. Statystyczny dyrektor ma 48 lat i 26 lat stażu ogółem.