Reklama

Kto powinien napisać testament? Każdy, kto posiada jakikolwiek majątek, powinien rozważyć sporządzenie testamentu. Niezależnie od wieku czy stanu zdrowia, testament pozwala nam zdecydować, kto odziedziczy nasze dobra i uniknąć sytuacji, w której decyzję podejmie za nas sąd.

Czy zawsze potrzebny jest notariusz?

Nie zawsze. Istnieją dwa rodzaje testamentów:

Testament własnoręczny. Spisany w całości odręcznie, podpisany i opatrzony datą. Jest to najprostsza forma testamentu, nie wymagająca obecności notariusza. Jednakże, aby był ważny, musi spełniać określone wymogi formalne.

Testament notarialny. Sporządzony w obecności notariusza, który potwierdza jego autentyczność i ważność. Jest to forma bardziej formalna i pewniejsza, szczególnie w przypadku skomplikowanych spraw majątkowych.

Jak napisać testament własnoręczny?

Przygotuj. Weź kartkę papieru i długopis. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu i spokoju, aby skupić się na tym zadaniu.

Napisz. W sposób jasny i zrozumiały określ, kto ma odziedziczyć poszczególne elementy Twojego majątku. Możesz również wskazać osoby, które mają być wyłączone z dziedziczenia. Pamiętaj, aby uwzględnić wszystkie swoje dobra, takie jak nieruchomości, konta bankowe, samochody, dzieła sztuki itp.

Podpisz i datuj. Na końcu testamentu umieść swój podpis oraz datę sporządzenia.

Przechowuj bezpiecznie. Testament przechowuj w bezpiecznym miejscu, np. w sejfie lub u zaufanej osoby. Poinformuj bliskich o jego istnieniu i miejscu przechowywania.

Kiedy warto skorzystać z pomocy notariusza?

Gdy posiadasz skomplikowany majątek, np. wiele nieruchomości, udziałów w firmach itp.

Gdy chcesz uwzględnić w testamencie zapisy specjalne, np. powołanie wykonawcy testamentu, ustanowienie zapisów windykacyjnych lub poleceń.

Gdy obawiasz się, że testament własnoręczny może zostać zakwestionowany.