Aby lepiej zrozumieć związek między ogólnym stanem zdrowia a zdrowiem reprodukcyjnym, a także jak zmienia się ono z wiekiem, Niels van den Berg z Leiden University Medical Center w Holandii i jego współpracownicy przeanalizowali dane dotyczące ponad 11 500 kobiet z dwóch istniejących badań. Wszystkie kobiety przeżyły co najmniej 50 lat (lub więcej) i miały co najmniej jedno dziecko bez stosowania technik wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie in vitro.

Reklama

Jak się okazało, kobiety, które urodziły swoje ostatnie dziecko w późniejszym wieku, żyły dłużej. Ogólnie rzecz biorąc, każdy dodatkowy rok przed urodzeniem ostatniego dziecka wiąże się z dodatkowymi 22 dniami życia, a analiza statystyczna sugeruje, że nie było to przypadkowe odkrycie.

Porównując kobiety, które urodziły swoje ostatnie dziecko w wieku 40 lat lub mniej, z tymi, które urodziły je w wieku 45 lat lub więcej, badacze odkryli, że ta druga grupa żyła średnio o 17 miesięcy dłużej. Jak skomentował van den Berg, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka śmiertelności, różnicę rzędu 1,41 roku można uznać za dość dużą.

Wcześniejsze badania wiązały poród w wieku 40 lat lub późniejszy ze zwiększonym ryzykiem powikłań, w tym wpływających na krew i układ odpornościowy, w porównaniu z porodem w wieku poniżej 40 lat. Jednak według van den Berga kobiety, które rodzą później mogą żyć dłużej, ponieważ są ogólnie zdrowe, co zarówno wydłuża ich życie, jak i umożliwia im poczęcie w starszym wieku.

Posiadanie długowiecznych rodziców lub innych krewnych nie było powiązane z późnym porodem. Sugeruje to, że długotrwałe zachowanie zdrowia reprodukcyjnego może być nie tylko uwarunkowana genetycznie, ale także związane ze stylem życia. Jak zaznaczył van den Berg, inne czynniki, które sprzyjają dłuższemu życiu prawdopodobnie będą miały wpływ na zdrowie reprodukcyjne. Jednak bez dalszych badań nie można na razie wykluczyć roli genetyki.

Zdaniem ekspertów nie jest jasne, jak i dlaczego wiek, w którym kobieta rodzi ostatnie dziecko, może wpływać na jej długowieczność. Lepsze poznanie związanych z tym mechanizmów może mieć wpływ na zdrowie kobiet. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ bar/