Zrealizowane cele stają się źródłem zadowolenia, motywują nas do dalszego działania, pobudzają energię do życia i powodują poczucie spełnienia. Mogą świadczyć o naszej znajomości siebie, determinacji, konsekwencji i odwadze, a także asertywności. Przyczyn niezrealizowanych planów może być wiele: niedostateczna znajomość siebie, natłok obowiązków, stres, problemy życia codziennego, a przede wszystkim... brak czasu. Ważne w realizacji celów staje się nabycie umiejętności zarządzania czasem. Co zrobić, aby frustracja wynikająca z niepowodzenia zamieniła się w zadowolenie z siebie?

Reklama

Sprecyzowane plany to zrealizowane działania

Skuteczna realizacja celów zaczyna się od ich prawidłowego wyznaczenia. Pozornie wydaje nam się, że znamy swoje przyszłe plany i potrafimy je określić. Jednak nie zawsze robimy to prawidłowo. Określając plany na przyszłość, warto kierować się dwiema, ważnymi zasadami:

1. Znaleźć odpowiedź na pytania „Kim jestem”? i „Czego pragnę”?

Kluczem do realizacji celów i osiągania sukcesów zawodowych oraz osobistych jest poznanie siebie. Ważne jest uświadomienie sobie ukrytych możliwości, potrzeb, marzeń, talentów, zainteresowań oraz słabych i mocnych stron, tak aby uniknąć spełniania czyichś oczekiwań i skupić się na swoich pragnieniach.

Reklama

2. Ustalić hierarchię wartości i priorytety z nimi związane.

Wyznaczanie priorytetów wiąże się z systemem wartości, które stanowią fundament naszej osobowości oraz zmuszają do przemyśleń. Określane cele i podejmowane działania muszą być zgodne z wyznawanymi przez nas, zhierarchizowanymi wartościami.

Cel – realizacja – satysfakcja

Reklama

Często największym wrogiem swojego sukcesu jesteśmy my sami..., bo nie znamy dość dobrze siebie. Brakuje nam chęci, wiary w swoje możliwości i motywacji, nie widzimy sensu swoich działań, odkładamy realizację planów w czasie. Popełniamy również inne błędy: rezygnujemy ze swoich celów, poddajemy się lub mamy wobec siebie wygórowane oczekiwania. Co zrobić, żeby łatwiej i skuteczniej osiągnąć to, co zamierzamy?

  • Określ swoje cele tak, aby były realistyczne i osobiste.
  • Ważny jest punkt wyjścia, dlatego określ sytuację, w której obecnie się znajdujesz. Skup się na faktach bez nadawania im znaczenia.
  • Zadaj sobie pytanie „Dlaczego chce osiągnąć te cele”?
  • Zapisz cele na papierze.
  • Uwierz w powodzenie swoich działań!
  • Ustal możliwy termin. Daj sobie czas i nie wymagaj od siebie natychmiastowej realizacji celów.
  • Stwórz listę przeszkód do pokonania.
  • Stwórz listę osób, które mogą Ci pomóc w realizacji celów.
  • Zastanów się, jaka wiedza będzie Ci potrzebna do zrealizowania celów i skąd ją pozyskać.
  • Dopełnieniem całego procesu jest wizualizacja osiągniętych celów.

- To nie cele są nierealne, czasami nierealne są terminy, które wyznaczamy, by je osiągnąć. Jeśli tylko precyzyjnie sformułujemy cele, one zbliżą się do nas, a my do nich. Każdy człowiek podświadomie dąży do osiągnięcia swoich celów. Jeśli wyznaczymy cel, to podświadomość zrobi wszystko, by pomóc nam go osiągnąć. Mając sprecyzowane cele, poruszamy się w ich kierunku i modyfikujemy tę drogę, stosownie do okoliczności. Jeśli nie osiągniemy celów w określonym czasie, to zastanówmy się jak zmienić plan działania, co zrobić inaczej. Być może wystarczy tylko dać sobie więcej czasu i określić inny termin - mówi Anna Rosiak, Ekspert WSB w Szczecinie w obszarze psychologii.

Co nam daje wyznaczanie celów?

Wśród korzyści, czerpanych z określania celów można wymienić: obniżenie poziomu stresu i napięcia, poprawę koncentracji, zwiększenie zaufania wobec siebie oraz efektywności działania, a także sprawowanie kontroli nad postępami.

- Wyznaczanie i realizacja celów w zgodzie ze sobą są źródłem szczęśliwego życia, nadają mu sens i kierunek, wzmacniają siły, uwalniają ogromne ilości energii życiowej. Cele sprawiają, że czujemy w sobie moc wynikającą z przekonania, że sami kształtujemy własny los - dodaje Anna Rosiak.

Żyjemy w czasach dynamicznie dokonujących się zmian. Nieustannie musimy zmagać się z przeciwnościami losu, które są nieuniknione. Z wewnętrzną motywacją, odwagą i nadzieją wejdźmy w nowy rok, stawiając czoła temu, co nas czeka. Bądźmy ciekawi ludzi, świata i nie bójmy się nowych wyzwań. Budujmy swoją moc i siłę na fundamentach tego, co już udało nam się osiągnąć i nigdy się nie poddawajmy! Życie przeżywa się tylko jeden raz. Wykorzystajmy czas, który został nam dany, na uczenie się, rozwijanie i czerpanie radości z tego, co jest dla nas najważniejsze.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla mgr Anna Rosiak, eksperta WSB w Szczecinie.