W poszukiwaniu zmiany

Sytuacja na rynku pracy w ostatnich miesiącach sprawia, że pracownicy i pracodawcy nauczyli się funkcjonować w warunkach ciągłej zmiany. Rosnącej inflacji, niepewności gospodarczej, dyskusjom o cenach energii czy niepokojącym wydarzeniom międzynarodowym towarzyszy jednocześnie wciąż intensywne poszukiwanie nowych kadr. Obecna skala rekrutacji utrzymuje się na wysokim poziomie, który jeszcze kilka lat temu byłby trudny do przewidzenia.

Reklama

W III kwartale 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono 269 tysięcy ofert pracy. Minione trzy miesiące potwierdzają, że skala rekrutacji w Polsce ustabilizowała się i utrzymuje się na wysokim poziomie. Pracodawcy poszukiwali o 2% więcej pracowników, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie nastąpił wzrost o 76% w stosunku do III kwartału 2020 roku, w którym pracodawcy odmrażali rekrutacje po pierwszej fali pandemii COVID-19.

O tym, jak faktycznie mocny jest ten trend, niewątpliwie będą świadczyć nadchodzące miesiące. Jednak dziś wciąż widoczne jest duże zaangażowanie rekrutacyjne zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Motywacje Polaków do poszukiwania pracy stale jednak ewoluują. By przekonać się, jakie postawy wobec kariery i zmiany zawodowej przyjmują potencjalni kandydaci, eksperci Pracuj.pl przygotowali badanie „Praca w czasach zmian”. Przeprowadzone zostało ono na reprezentatywnej grupie 2110 Polaków we wrześniu 2022 roku. W najnowszej odsłonie badania prezentujemy ich postawy wobec zmiany pracy.

Młodzi najbardziej mobilni

Na rynku pracy aktywni są nie tylko pracodawcy. Podobnie, jak na koniec I kwartału 2022 roku, aż jedna trzecia pracujących Polaków uczestniczących w badaniu Pracuj.pl deklarowała zmianę pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Co piąty z nich zrobił to natomiast w ciągu ostatniego roku.

Na częstotliwość zmiany pracy wpływa oczywiście wiek respondentów. Zdecydowanie najczęściej robią to najmłodsi uczestnicy rynku pracy. Pracodawcę w ciągu 12 miesięcy od badania zmieniło aż 58% badanych z Generacji Z (18-24 lata). Dla porównania, na podobny krok w trakcie 12 minionych miesięcy zdecydowało się 23% osób z Generacji Y (25-34 lata), 14% z grupy wiekowej 35-44 oraz 9% powyżej 45. roku życia. Odwrotna tendencja dotyczy osób pracujących powyżej 10 lat w obecnym miejscu. Do tej grupy należy tylko 5% badanych z Generacji Y, 29% w wieku 34-44 lat oraz 49% najstarszych uczestników rynku pracy (45+).

Reklama

Duży potencjał mobilności

Dane pokazują jednak, że potencjał mobilności zawodowej jest jeszcze wyższy, a chętnych do pozytywnej zmiany w karierze nie brakuje. Aż blisko 4 na 10 Polaków badanych przez deklaruje, że obecnie aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Wyraźnie największą aktywnością wykazują się najmłodsi uczestnicy rynku pracy z Generacji Z. Przeglądanie ofert deklaruje 52% grupy wiekowej 18-24. Duże zainteresowanie zmianą pracodawcy deklarują także Polacy w wieku 25-34 lat (46%) oraz 35-44 lat (45%). Rzadziej za pracą proaktywnie rozglądają się Polacy powyżej 45. roku życia (25%).

Niezależnie od wieku, Polacy utrzymują dużą otwartość na otrzymanie nowej, atrakcyjnej oferty pracy. Gotowość na taką propozycję deklaruje ponad 8 na 10 Polaków. Mimo utrzymującej się od wielu miesięcy skomplikowanej sytuacji gospodarczej, pracownicy są więc gotowi spróbować swoich szans w kolejnym miejscu, dającym nowe możliwości rozwoju kariery.

- Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są mocno aktywni na rynku pracy mimo stale zmieniającej się sytuacji. Pewne niepokoje mogą być podsycane przez wysoką inflację, zawirowania gospodarcze, okoliczności geopolityczne. Jednak porównując dane z ostatnich lat dostrzegamy, że skala poszukiwań pracowników w Polsce w tym czasie znacznie wzrosła, a w ostatnich dwóch kwartałach ustabilizowała się na wysokim poziomie. Najbliższe miesiące, choć trudne dla firm, mogą być paradoksalnie dobrym czasem na poszukiwanie talentów, bo wielu uzdolnionych Polaków chce odejść z obecnych miejsc zatrudnienia. Szukają pracy, która zapewni im lepsze warunki i perspektywy w przyszłości. Firmy, które ich przyciągną, mogą wiele zyskać - komentuje Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

Motywacje: pensja, przebranżowienie i praca zdalna

Ważnym elementem wspomnianych zmian gospodarczych w Polsce jest oczywiście utrzymująca się wysoka inflacja. Spadek wartości pieniądza niewątpliwie wpływa na to, że nadal najważniejszą motywacją do zmiany pracy pozostają wyższe zarobki. Wśród osób aktywnie rozglądających się za nowym miejscem zatrudnienia aż 57% jako kluczowy powód wskazuje chęć podwyższenia otrzymywanego wynagrodzenia. Podobnie jak w ostatnich latach, w czołówce motywacji znajdują się także lepsze możliwości rozwoju oraz chęć bycia docenionym przez pracodawcę.

Ciekawą tendencję zaobserwować można natomiast w kontekście osób, które motywują plany zmiany pracodawcy chęcią zmiany branży lub specjalizacji. Przekwalifikowanie się z badania na badanie zdaje się być coraz częściej przytaczaną przyczyną poszukiwania pracy. Jeszcze w październiku 2021 roku wskazywało je 16% respondentów przeglądających oferty zatrudnienia. Obecnie jest to więcej niż co piąty respondent (21%).

Innym czynnikiem o rosnącym znaczeniu, na który powołują się poszukujący pracy, jest chęć wykonywania obowiązków w modelu zdalnym. Jeszcze w marcu 2022 roku na ten aspekt zwracało uwagę tylko 9% respondentów z tej grupy. Obecnie jest to już 14% badanych.

- Osoby poszukujące nowego pracodawcy coraz częściej robią to w reakcji na dynamiczne wydarzenia na rynku pracy, często zmieniające sytuację z kwartału na kwartał. Spadająca wartość pieniądza dodatkowo zwiększa znaczenie zarobków jako głównego czynnika motywującego do zmian. Powrót do biur w ostatnich miesiącach spotkał się z niezadowoleniem części pracowników, którzy polubili elastyczne modele pracy. Z kolei coraz lepsze warunki zatrudnienia nie tylko w branży nowych technologii, ale także np. na specjalistycznych stanowiskach pracy fizycznej skłaniają do refleksji nad przekwalifikowaniem się. Wszystko to odbija się na postawach kandydatów, które obserwujemy w naszych badaniach - mówi Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Zarobki coraz rzadziej motywują do pozostania

Wiemy, dlaczego pracownicy decydują się zmienić miejsce zatrudnienia w obliczu rynkowych niepokojów. Co jednak wstrzymuje ich przed poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych? Wyniki najnowszego badania Pracuj.pl zaskakują. W odróżnieniu od poprzednich badań, dopiero na czwarte miejsce w tym rankingu spadły odpowiednie zarobki w obecnym miejscu zatrudnienia. Jako motywację wymienia ją tylko co czwarty badany, który nie szuka nowej pracy. Dla porównania w marcu 2022 roku, czyli okresie wciąż rozkręcającej się inflacji, było to zdecydowanie więcej, bo 41% respondentów nieprzeglądających ofert.

Niewątpliwie więc spadająca wartość pieniądza zmienia hierarchię motywacji osób, które decydują się pozostać w obecnych miejscach zatrudnienia. Na pierwsze miejsce, co ciekawe, wysunęła się odpowiednia lokalizacja miejsca wykonywania obowiązków. Tuż za nią uplasowały się dobra atmosfera w firmie (34%) oraz dobre relacje z szefem (28%). Te dwa czynniki mogą być szczególnie istotne w czasach zmian gospodarczych i niepewności, w których zdrowie psychiczne i poczucie stabilizacji pracowników jest wystawione na szczególną próbę.

W stronę lepszej pracy

Tysiące pracowników gotowych do znalezienia nowej pracy to także tysiące stojących za tym motywacji. Niewątpliwie jednak ostatnie lata nauczyły wielu z nich, że zmiana stała się prawdopodobnie nieodłącznym elementem naszego zawodowego życia. Pomoc dla talentów w odnalezieniu swojej nowej drogi w obecnym lub nowym zawodzie jest jeszcze bardziej istotna w czasach, gdy wielu kandydatów zastanawia się nad perspektywami zatrudnienia w najbliższych latach. To, w jakim kierunku będzie dalej szła sytuacja na rynku pracy, zależy w równym stopniu od sytuacji gospodarczej czy czynników zewnętrznych, jak i zdolności do porozumienia się pracodawców z pracownikami. Badania wykazują, że gotowość na zmianę jest wysoka, a liczba ofert wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Badanie "Praca w czasach zmian” zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2110 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.