Według uczonych z Politechniki w Darmstadt używanie tabletu znacząco zmniejsza ryzyko powstania bolesnych zespołów przeciążenia nadgarstka (ang. RSI - repetitive strain injury).

Dowiódł tego eksperyment, w którym wzięło udział 60 ochotników. Każdy z nich korzystał z myszki przez prawie 10 lat i nigdy nie używał piórka. Osoby te poproszono o wykonanie myszką, a następnie piórkiem zestawu ćwiczeń typu klikanie, przesuwanie kursora lub przeciągnie ikon po ekranie. Badacze zmierzyli poziom aktywności mięśni ramienia przed ćwiczeniami i po nich.

Okazało się, że gdy ochotnicy używali piórka napięcie ich mięśni było niższe, niż gdy posługiwali się myszką. Wyszło też na jaw, że korzystanie z piórka wymaga mniej wysiłku, nawet jeśli nie ma się na tym polu doświadczenia.