Na szczęście dziewczynka w przyszłości będzie się posługiwać jedynie pierwszym z nich. Jednak w akcie urodzenia będą figurować wszystkie jej imiona, czyli: Autumn Sullivan Corbett Fitzsimmons Jeffries Hart Burns Johnson Willard Dempsey Tunney Schmeling Sharkey Carnera Baer Braddock Louis Charles Walcott Marciano Patterson Johansson Liston Clay Frazier Foreman.