Naukowcy z Izraela przebadali grupę 24 niemowląt w wieku od sześciu do dziewięciu miesięcy, najpierw pokazując maluchom teatrzyk z jedną lub dwiema lalkami, a następnie zmieniając ich liczbę (dodawano lub odejmowano lalki). Zauważono, że kiedy liczba lalek się zmieniała, dzieci przyglądały się spektaklowi z większym zainteresowaniem.

Dawniej sądzono, że dziecięce struktury mózgu nie rozwijają się przed ukończeniem 2,5 lat. Te badania udowodniły, że dzieje się to o wiele wcześniej.