Czarne skrzynki zazwyczaj kojarzą się z samolotami, gdzie służą do odtworzenia ostatnich godzin lotu. Taką też funkcję będą pełnić czarne skrzynki w samochodach, z tą różnicą, że będą one rejestrować czas nie w godzinach, ale w sekundach.

Reklama

Obowiązek, który wchodzi w życie 6 lipca mówiący o tym, że każdy nowy samochód będzie musiał być wyposażony w moduł Event Data Recorder to skutek unijnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pojazdów, które zostało przyjęte w 2019 roku przez Radę Europejską i Parlament Europejski. W rezultacie, po 6 lipca 2024 roku zarejestrowanie nowego pojazdu niewyposażonego w urządzenie będzie niemożliwe.

Co zapisuje czarna skrzynka w samochodzie?

Już dziś wiele sprzedawanych w salonach samochodów wyposażonych jest w to urządzenie. Od 6 lipca 2022 roku bowiem każde nowo homologowane auto, czyli wchodzące na rynek, musi posiadać moduł EDR. Instalowany jest on w systemie obsługującym poduszki powietrzne, przez co ma dostęp do niezbędnych informacji i sygnałów przetwarzanych przez czujniki auta.

Reklama

Czarne skrzynki rejestrują informacje tylko na skutek zderzenia. Nie śledzą ani nie zapisują tras, rozmów czy wizerunków podróżujących. EDR zapisuje dane od 5 sekund przed zdarzeniem i do 300 milisekund po zdarzeniu gdy dojdzie do aktywacji poduszki powietrznej, uruchomienia się napinacza pasów czy zmiany prędkości o ponad 8 km/h w czasie krótszym niż 150 milisekund.

Co więcej, dane zarejestrowane przez czarne skrzynki będą dostępne do odczytu tylko za pomocą specjalnego oprogramowania, co ma na celu ochronę danych. Ponadto, będą przekazywane tylko na żądanie odpowiednich organów (np. policji czy prokuratury).

Czarne skrzynki – pomoc przy wypadku

Odczyt danych z czarnej skrzynki po wypadku drogowym może dostarczyć cennych informacji na temat przyczyn zdarzenia. Dane z czarnej skrzynki mogą pomóc w analizie wypadku drogowego pozwalając określić m.in. prędkość pojazdu przed zderzeniem, to, czy kierowca próbował hamować przed zderzeniem, czy pasy bezpieczeństwa były zapięte i czy systemy bezpieczeństwa działały prawidłowo.

Czarne skrzynki mogą pomóc w namierzaniu sprawców wypadków oraz oszustów ubezpieczeniowych. Szczególnie ważną rolę mogą pełnić w przypadku wypadków śmiertelnych, w których nie było świadków.