Badacze z Uniwersytetów w Bonn i Maastricht postanowili sprawdzić, w jaki sposób pozytywna i negatywna wzajemność – niezależne cechy osobowości - wpływają na szanse odniesienia sukcesu i satysfakcję z życia. Okazało się, że osoby mściwe, które odgrywają się na innych ludziach mają mniej przyjaciół i zarabiają o wiele mniej pieniędzy, od tych, którzy w swoim życiu odznaczają się dobrocią. Nasz charakter widać więc jak na... pasku wynagrodzeń!

WET ZA WET

Psychologowie skorzystali z danych zbieranych rokrocznie przez Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, które objęły ok. 20 tys. respondentów z całych Niemiec. "Okazało się, że ludzie opowiadający się za tak zwaną pozytywną wzajemnością biorą zazwyczaj więcej nadgodzin, ale tylko wtedy, gdy uważają, że są za to godziwie wynagradzani. Ponieważ są bardzo uwrażliwieni na zachętę, przeważnie zarabiają więcej" – wylicza Thomas Dohmen z Uniwersytetu w Maastricht.

U mściwych pracowników zasada "więcej pracy = więcej pieniędzy" nie zawsze okazuje się prawdziwa.Gdy zwierzchnicy obcinają tym ludziom pensje, muszą się liczyć z poważnymi konswewencjami, z których odmowa wykonania pracy jest najłagodniejszą. Może dojść nawet do sabotażu! Armin Falk z Uniwersytetu w Bonn wyjaśnia: "Utrudniając innym życie, mściwi rzeczywiście częściej tracą pracę."

______________________________

NIE PRZEGAP:

>>> Sześć grzechów głównych randkowania w sieci
>>> Sprawdź, kim jesteś w sypialni
>>> I tak się dowiem, że mnie zdradzasz