Jak zarabiać na rękodziele?

Okres okołoświąteczny to czas żniw dla rękodzielników. I choć Wielkanoc nie wiąże się tak mocno z prezentami, jak Boże Narodzenie, to zainteresowanie unikalnymi przedmiotami dekoracyjnymi oraz drobnymi upominkami dla bliskich, jest wtedy wzmożone. Na jakich zasadach rękodzielnicy mogą prowadzić sprzedaż? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest w tym wypadku dokonywanie jej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To jednak najczęściej dotyczy osób, które tworzą na co dzień i twórczość ta jest dla nich źródłem utrzymania. Tymczasem istnieje duża grupa osób, które w ten sposób jedynie dorabiają do swoich podstawowych dochodów, a wytworzone przedmioty sprzedają jedynie okazjonalnie, np. właśnie w okresie okołoświątecznym. Dla nich zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie prowadzenie działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej).

Reklama

Czym jest działalność nierejestrowana?

Reklama

Działalność nierejestrowana to forma zarobkowania w niewielkich rozmiarach, która nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. można osiągać w tej formie przychód w wysokości 3181,50 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 3225,00 zł. Jak na „dorabianie” jest to więc całkiem spora kwota.
Należy jednak pamiętać, że przepisów dotyczących tej formy zarobkowania nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Dodatkowo istnieją rodzaje działalności, w przypadku których bez względu na wysokość przychodów prowadzona działalność musi być zarejestrowana. Dotyczy to przypadków, gdy działalność:
- wymaga zezwolenia (np. sprzedaż alkoholu),
- wymaga koncesji (np. ochrona osób lub mienia),
- wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. usługi turystyczne)
- została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).
Jak widać, wskazane ograniczeni nie będą raczej miały zastosowania do okazjonalnej działalności rękodzielniczej.

Reklama

Czy dochody z działalności nierejestrowanej podlegają opodatkowaniu?

Po zakończeniu roku podatkowego dochody uzyskanie w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej należy opodatkować. Kwalifikują się one do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i należy rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym.