Przeciętny wskaźnik masy ciała BMI Francuzek wynosi 23,2. Zaraz za nimi są Włoszki i Austriaczki. Panie z Niemiec, Danii i Luksemburga znalazły się na miejscu czwartym z przeciętnym BMI 24. Jak wynika z badań, najokrąglejsze są Brytyjki - ich przeciętny BMI to 26,2. Jest on wyższy od przeciętnego współczynnika masy ciała brytyjskich mężczyzn, który wynosi 26. W badaniach niestety nie uwzględniono Polski.

JAKIE JEST EUROPEJSKIE BMI?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że normalny BMI powinien wynosić od 18,5 do 24,9. Wylicza się go, dzieląc wagę podaną w kilogramach przez kwadrat wzrostu podanego w metrach.

Naukowcy zbadali też indywidualne zadowolenie z własnej wagi. Zdaniem kobiet ich idealny BMI powinien wynosić 19,8. Mężczyźni natomiast uważają, że mogą sobie pozwolić na BMI 22,6. Ich oczekiwania rozmijają się jednak z rzeczywistością - przeciętny BMI w Europie wynosi 24,5 dla kobiet i 25,5 dla mężczyzn.

>>> Nie należy też przesadzić w drugą stronę...