Żywiołem, który stanowi największe zagrożenie dla gospodarstw domowych jest woda - to wniosek z badania zagrożeń dla gospodarstw domowych. Szkody z powodu zalania mieszkania zadeklarowało 22 proc. ankietowanych. Intensywne opady deszczu i podtopienia były przyczyną zniszczeń mienia u 7 proc. badanych, natomiast 5 proc. Polaków zmagało się ze skutkami powodzi.

Reklama

Drugą najczęściej deklarowaną przyczyną zniszczeń mienia w okazują się być… dzikie zwierzęta. Aż co dziesiąty właściciel nieruchomości przyznaje, że borykał się ze szkodami spowodowanymi przez owady, gryzonie czy kuny. Szczególnie ten ostatni gatunek stał się w ostatnim czasie utrapieniem dla osób, mieszkających w domach jednorodzinnych. Kuny wprowadzają się do ich domów jako dzicy lokatorzy, niszcząc przy okazji konstrukcje dachowe, instalacje elektryczne czy izolację cieplną.

Kradzieże i zmiany klimatu

Na trzecim miejscu ankietowani wymieniają kradzieże i włamania – szkody z tego tytułu doświadczyło w swoim miejscu zamieszkania 9 proc. Polaków. Kolejne pozycje zostały opanowane przez inne żywioły niż woda. W 8 proc. właścicieli nieruchomości doświadczyło pożarów, 6 proc. uderzeń piorunów, a 5 proc. borykało się ze zniszczeniami spowodowanymi przez silnym wiatrem oraz powalone przez niego drzewa.

- Największym zagrożeniem dla nieruchomości są działania żywiołów. Jest ono szczególnie odczuwalne w tracie lata, które w Polsce stoi pod znakiem niebezpiecznych i intensywnych zjawisk pogodowych. Z uwagi na zmiany klimatyczne coraz częściej mamy do czynienia z burzami, huraganowymi wiatrami i silnymi opadami deszczu. Dla wielu właścicieli nieruchomości letni okres burzowy oraz szkody, które podczas niego doświadczają, to motywacja do zabezpieczenia swojego majątku poprzez zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania – mówi Daria König-Konopko, dyrektor sprzedaży rankomat.pl.

Majątek pod szczególną ochroną

W badaniu sprawdzono również, jakie dobra w gospodarstwach domowych Polacy chcą w szczególności chronić. Najwięcej wskazań zebrała domowa elektronika, która jest najważniejsza dla 40 proc. ankietowanych oraz sprzęt AGD (38 proc.) i RTV (37 proc.). Natomiast 34 proc. Polaków deklaruje troskę o posiadane zwierzęta domowe. Na kolejnych miejscach uplasowała się: biżuteria (24 proc.), instalacje energetyczne (22 proc.), ubrania (11 proc.), działa sztuki (11 proc.), książki (8 proc.) oraz sprzęt sportowy (8 proc.).

Reklama

Miejsce zamieszkania osób, które wzięły udział w badaniu, ma istotne znaczenie dla wyników. Mieszkańcy dużych miast częściej deklarują potrzebę odpowiedniej ochrony posiadanej przez nich elektroniki oraz zwierząt domowych. Ankietowani z małych miejscowości i ze wsi chcę szczególnie chronić sprzęt AGD i instalacje energetyczne (np. fotowoltaikę). Natomiast właścicieli nieruchomości w mniejszych miastach częściej - niż to ma miejsce w ogólnopolskich wynikach badania - wskazują na sprzęt RTV, biżuterię i dzieła sztuki.

Ankietowani zostali również poproszeni o wskazania tylko jednego elementu, związanego z ich domem, na ochronie którego najbardziej im zależy. Najczęściej wybierany były zwierzęta domowe. Na psa, kota lub innego pupila wskazało 27 proc. badanych (taką odpowiedź wskazał co trzeci mieszkaniec dużego miasta). Na podium uplasowała się również domowa elektronika oraz sprzęt AGD (po 14 proc.).

* Badanie zostało przeprowadzone przez rankomat.pl na próbie reprezentatywnej dla dorosłych Polaków w wieku 18-65 lat. Ankieta była realizowana online i obejmowała 807 respondentów.