Tworzenie zdrowych i zrównoważonych społeczności staje się jednym z kluczowych wyzwań dla samorządów. Rozwój infrastruktury odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu tego celu. Działania obejmujące organizację użytkowania przestrzeni miejskiej i planowanie przestrzenne pozwalają na uporządkowanie otoczenia, a także bezpośrednio wpływają na podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Reklama

- Infrastruktura w mieście powinna przede wszystkim służyć jego mieszkańcom, dlatego ważne jest, by była ona dobrze zaplanowana i rozwijana z myślą o obecnych i przyszłych wyzwaniach społecznych i gospodarczych. Mówimy tu m.in. o usługach z obszaru ochrony zdrowia, komunikacji czy energetyki. Wszystko to ma realny wpływ na to, jak w ramach danego miasta funkcjonujemy i jak występujące tu niedogodności lub ułatwienia wpływają na nasze zdrowie. Cieszę się, że wraz z ekspertami SGH i Fundacji GAP mogliśmy opracować Indeks i tym samym wskazać dobre wzorce do naśladowania - mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Rola infrastruktury w tworzeniu zdrowych nawyków

Infrastruktura odgrywa także istotną rolę w kształtowaniu nawyków i zachowań mieszkańców, inspirując ich do prowadzenia zdrowego stylu życia. Odpowiedzialnie prowadzona polityka miejska w tym obszarze dostarcza atrakcyjnych przestrzeni publicznych, takich jak dobrze skomunikowany, niskoemisyjny transport zbiorowy czy dostępność parkingów Park & Ride. W ten sposób zachęca do korzystania z alternatyw dla transportu samochodowego i przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

- Jeden z instrumentów polityki infrastrukturalnej, czyli planowanie przestrzenne, pomaga w porządkowaniu przestrzeni, harmonizowaniu jej rozwoju i, co za tym idzie, podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Infrastruktura spełnia kluczową rolę nie tylko w samym planowaniu przestrzennym, ale też w funkcjonowaniu i rozwoju miast. Dlatego uwzględnione w Indeksie Zdrowych Miast czynniki, które wspólnie z badaczami poddaliśmy szczegółowej analizie, są kluczowe w momencie oceny całościowej kondycji zdrowotnej miast - mówi Michał Taracha, Szkoła Główna Handlowa, SKN Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych.

Zwycięzcy kategorii

Liderem w kategorii „Infrastruktura” został Nowy Sącz, a tuż obok niego na podium stanęły Zamość i Krosno. W pierwszej dziesiątce Indeksu znalazły się także: Jaworzno, Wałbrzych, Chełm, Ostrołęka, Tarnobrzeg, Wrocław i Świnoujście.

Reklama

Nowy Sącz osiągnął następujące wyniki:

  • Liczba samochodów na 1 tys. mieszkańców – 565,40
  • Liczba przystanków autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych na 10 tys. mieszkańców – 85,33
  • Liczba autobusów na mieszkańca – 4,92