Jednak takiego zachowania nie pochwalają rysowniczki Kamila Szcześniak oraz Martyna Kaczmarek, które promują ciałopozytywność i podkreślają, że każde ciało jest piękne, niezależnie od kształtów.

Reklama