Społeczeństwo deklaruje wyraźny podział cech wewnętrznych u kobiet na te bardziej i mniej kobiece, tak wynika z przeprowadzonego w maju 2022 roku badania opinii na zlecenie marki . Jakie cechy kojarzone są przez Polki i Polaków z kobiecością? Większość społeczeństwa zgodnie postrzega kobiecość przez pryzmat wrażliwości oraz, jak sądzi 89% respondentek i 84% respondentów, troskliwości. Oznacza to, że dla Polek i Polaków kobieta jest kobiecą, gdy sposobem jej zachowania, działania lub myślenia kierują delikatność, wrażliwość oraz troskliwość, czyli stereotypowo utarte w społeczeństwie cechy "typowo kobiece".

Reklama

Jakie cechy charakteru są zatem według polskiego społeczeństwa przejawem braku kobiecości? Dla 18% kobiet oraz 32% mężczyzn cechą zdecydowanie niekobiecą jest dominacja, podobnie jak w przypadku siły, co deklaruje 13% respondentek oraz 37% respondentów. Dodatkowo, według 6% Polek i 22% Polaków odwaga kobiety jest przejawem braku jej kobiecości.

- Warto zwrócić uwagę, że nasze społeczeństwo nie jest już tak zgodne w postrzeganiu cech wewnętrznych jako niekobiecych, jak w przypadku deklaracji o cechach będących przejawem kobiecości. To mężczyźni są bardziej przekonani, że o kobiecie, która wyróżnia się siłą czy odwagą nie można powiedzieć, że jest kobieca. Może to wynikać z faktu, że wyróżnione w badaniu cechy “niekobiece” w społeczeństwie polskim stereotypowo wiązane są z wizerunkiem mężczyzny - tłumaczy Edward Korbel, socjolog i badacz Instytutu Badawczego SW Research. - W moim odczuciu kobiety i mężczyźni mają zdecydowanie więcej cech wspólnych, jeśli mowa np. o sposobach zachowania. Nie powinniśmy doszukiwać się różnic, dokonywać podziałów i przypisywać osoby do stworzonych przez społeczeństwo kategorii, tylko na podstawie cech charakteru - dodaje.

Poprzez kampanię “Kobiecość to ja” marka podkreśla, że sprzeciwia się stereotypowym ujęciom kobiecości, jakie są obecne w naszym społeczeństwie.

- Mówimy głośno NIE przyjętym w społeczeństwie stereotypom. Odwaga, siła, dominacja to pozytywne cechy wewnętrzne, dlaczego więc mają ujmować kobiecie jej kobiecość? Chcemy uświadamiać społeczeństwo, że kobiecość nie ma granic, a wszystkie kobiety, mimo odmienności i różnorodności, zasługują by być określane jako kobiece - tłumaczy Małgorzata Barton, Marketing Manager Gatta.

Reklama

Badanie opinii przeprowadzone na zlecenie marki Gatta pokazuje, że kobiecość wciąż określana jest przez pryzmat stereotypowych cech wewnętrznych. Niemniej, powinniśmy pamiętać, że to, czy kobieta jest troskliwa, wrażliwa albo silna, jest przejawem charakteru czy zachowania w różnych sytuacjach, które nie powinny wpływać na postrzeganie jej osoby przez społeczeństwo.