Aż 66% zapytanych przez serwis Polaków pracuje obecnie zdalnie ze względu na pandemię koronawirusa. Dla 14% jest to dobra forma pracy, z której do tej pory chętnie i często już korzystali. Z kolei 43% respondentów ocenia pracę zdalną dobrze, ale podkreśla, że brakuje im bardzo współpracowników. Dla 28% jest to zdecydowanie nowość i uczą się pracy poza biurem. Według 15% respondentów praca zdalna jest ciężka ze względu na obecne w domu i rozpraszające uwagę dzieci.

Reklama

Potrzeba pozostania w domu jest dla co trzeciego Polaka trudna przede wszystkim ze względów ekonomicznych, dla 28% ze względów psychologicznych, a dla 22% ze względów rodzinnych. Dobrze radzi sobie z tą sytuacją na razie 11% respondentów, ale zaznaczając że boją się o zdrowie najbliższych i swoje. Tylko 6% respondentów postrzega obecną sytuację jako niestwarzająca problemów i do zaakceptowania.

Jak pokazują wyniki sondy przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń, najbardziej w tym okresie brakuje nam spotkań z bliskimi i przyjaciółmi - 41% odpowiedzi. Według 17% zapytanych możliwości swobodnego spędzania czasu na zewnątrz, według 15% wyjść do instytucji kultury, zdaniem 14% Polaków aktywnej rozrywki. Tylko 13% stwierdziło, że najbardziej brak im dodatkowych zajęć realizujących pasje.

35% zapytanych Polaków uważa, że pozostając na kwarantannie w domu, można rozwijać w tym czasie swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności, uczestnicząc w transmisjach w mediach społecznościowych. Dla 29% dobrym źródłem poszerzania wiedzy są poradniki internetowe, a dla 22% różnego rodzaju kursy on-line. Według 14% najlepszą formą nauki są samodzielne działania.

Aż 88% zapytanych Polaków odczuwa psychiczne skutki zagrożenia pandemią, która zmieniła całkowicie życie zawodowe i prywatne milionów ludzi w Polsce. Dla 33% głównym uczuciem, towarzyszącym im na co dzień jest niepokój o przyszłość. Według 31% respondentów to podenerwowanie, bo izolacja na nich źle wpływa, a 24% respondentów jest zmęczonych przebywaniem w domu. Tylko 7% z nas postrzega pandemię jako okres, w którym mamy więcej czasu dla siebie i możemy wypocząć.

Polacy próbują znaleźć różne aktywności i rozrywki spędzając czas w domu z powodu zagrożenia koronawirusem. Dla 25% respondentów najlepszą formą odstresowania się jest czytanie książek, oglądanie filmów i seriali. Według 22% dobrym sposobem są ćwiczenia fitness lub jogi, realizowane z wykorzystaniem kursów on-line. Zdaniem 20% to gry wirtualne pomagają się zrelaksować. W opinii 18% zapytanych Polaków najlepiej jest spędzić czas w domu ucząc się nowych rzeczy, na przykład realizując kursy językowe on-line.