Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge i Oulu University w Finlandii postanowili zbadać zależność między budową mózgu, a osobowością. Badanym 41 mężczyznom zbadano budowę mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego, a następnie poproszono ich o wypełnienie kwestionariusza mającego ocenić, w jakim stopniu są zależni od nagród społecznych.

Reklama

Mieli odnieść się do stwierdzeń takich, jak: "Z większością ludzi nawiązuję ciepłe kontakty osobiste" lub "Lubię sprawiać innym tak dużo przyjemności, jak tylko mogę". Badani zostali ocenieni według specjalnej skali uspołecznienia i ciepła emocjonalnego.

TO BYŁO WIADOMO OD ZAWSZE

Odkryto zbieżności pomiędzy ciepłem i uspołecznieniem, a budową mózgu. Im większa była ilość istoty szarej w dwóch rejonach mózgu (korze okołooczodołowej i brzusznym prążkowiu), tym większym ciepłem i uspołecznieniem charakteryzowali się badani. Co ciekawe, już wcześniej odkryto, że właśnie te dwa rejony mózgu decydują o tym, jak dużo przyjemności czerpiemy z... seksu i jedzenia. Czyżby wszystkie te rozrywki można było wrzucić do jednego worka?

Zdaniem uczonych najpierw, jako zwierzęta, zaprogramowani byliśmy na biologiczne przetrwanie a dopiero później z odpowiadających za to struktur w mózgu wyewoluowały bardziej złożone cechy takie, jak uczuciowość. Wyniki badania zostały opublikowane w "European Journal of Neuroscience".