Jak podaje pismo "Health Services Research", badania wykazały, że jeśli jedno z małżonków uprawia ćwiczenia fizyczne, przestaje pić alkohol, szczepi się przeciw grypie czy bada poziom cholesterolu, drugie zwykle idzie w jego ślady. Do takich wniosków doszli uczeni z Yale School Of Public Heath, którzy przeanalizowali dane dotyczące 6072 małżeństw.

Okazało się, że osoby palące rzucały palenie pięć razy częściej, jeśli zrobił to współmałżonek. Także w przypadku nadużywania alkoholu pięciokrotnie łatwiej było rzucić picie. Mniej wyraźna była różnica w przypadku zachowań profilaktycznych, na przykład badania poziomu cholesterolu.

Jaki stąd wniosek? Zdaniem autorów, wszystkie prozdrowotne programy powinny wykorzystywać wzajemny wpływ, jaki mają na siebie małżonkowie. Poza tym, jeśli chcemy prowadzić zdrowy tryb życia, nie bądźmy indywidualistkami, a lepiej działajmy w parach.