Wydawać by się mogło, że otoczone innymi, dziecko nie powinno mieć kłopotów ze znalezieniem przyjaźni. Ale nawet wśród tłumu, dziecko może czuć się samotne i mieć trudność z odnalezieniem się wśród innych. Jak można mu pomóc?

Buduj więź z dzieckiem

Znajdź czas na to, by budować bliską relację codziennie. Nawet jeżeli miałoby to być kilka minut. Z pełną uwagą słuchaj o jego dniu, patrz w oczy i odwzajemniaj uśmiech. Dużo przytulaj. Niech wie, że zawsze może liczyć na twoje wsparcie. Z czasem dziecko zrozumie, że najlepszym sposobem na pozbycie się poczucia osamotnienia jest bycie blisko z kimś, kogo ma się tuż obok.

Reklama

Pomóż dziecku nawiązywać zdrowe relacje

Rozmawiajcie o przyjaźni. Dowiedz się, kogo dziecko lubi i dlaczego. Naucz je, że warto być dobrym i sprawiedliwym. Opowiedz o tym, że warto sprawiać, że inni czują się zauważeni, że warto czekać na swoją kolej i słuchać, co inni mają do powiedzenia. Naucz dziecko, by umiało stawać w obronie swoich wartości i innych ludzi. Dzieci czują się mniej samotne, kiedy czują się ważną częścią rodziny, ale też społeczności.

Reklama

Naucz dziecko pomagać innym

Pokaż dziecku jak ważna jest pomoc innym: w domu, szkole. Naucz je, że bycie miłym, dziękowanie i robienie drobnych przysług jest ważne. Bądź przykładem, jak traktować innych i jak dziękować innym za uprzejmość. To ważne, by zobaczyły jak ich zachowanie może wpływać na innych i jak dobrą zmianę może zrobić. Na takiej bazie buduje się dobre relacje i czuje, że się przynależy do danej grupy, miejsca.

To w porządku czasami czuć się samotnym

Przez większość czasu dzieci radzą sobie z chwilowym poczuciem samotności. Ze wsparciem rodziny czy najlepszego przyjaciela odzyskują równowagę. Samotność maleje, gdy dziecko czuje, że jest częścią rodziny, jest ważne, rozumiane i widziane. To rola rodzica, by sprawić, że tak się czuje. Rolą rodzica jest również uważna obserwacja, kiedy chwilowy spadek nastroju przeradza się w poważny kryzys. Będąc w bliskiej relacji z dzieckiem, łatwiej wyłapać pierwsze niepokojące znaki. Trzeba wtedy skorzystać ze specjalistycznego wsparcia.