– Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy po wejściu w życie nowych regulacji – pyta pani Agata z województwa lubuskiego.

Reklama

Rozporządzenie dostosowuje nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe unormowania dokładnie określają obowiązki przedsiębiorców, a więc producentów oraz importerów, a także właścicieli sklepów. Celem wprowadzonych regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Zapobiegać zagrożeniom

Nowym obowiązkiem jest konieczność przeprowadzenia przez producenta przed wprowadzeniem zabawki do obrotu analizy zagrożeń, które może ona stwarzać. Powinien on również dokonać oceny ewentualnego narażenia na takie zagrożenia. Oznacza to, że już na etapie projektowania producent musi zapobiegać lub minimalizować potencjalne zagrożenia. Zwrócono na to uwagę w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszystkie zabawki sprzedawane w Polsce muszą mieć znak CE. Potwierdza on, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej. Aby producent mógł oznaczyć zabawkę znakiem CE, musi ona spełniać wiele wymogów dotyczących m.in. wytrzymałości, konstrukcji czy materiałów.

Nowe przepisy nakładają na wszystkich producentów zabawek obowiązek wystawienia tzw. deklaracji zgodności. Jest to dokument, w którym producenci na własną odpowiedzialność deklarują, że wytworzona przez nich zabawka jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami.

Do tej pory przygotowanie deklaracji zgodności dla zabawek nie było obowiązkowe. Podstawą do wystawienia deklaracji zgodności jest dokumentacja techniczna procesu produkcji obejmująca np. projekt koncepcyjny czy wyniki obliczeń projektowych.

Przez 10 lat

Nowe przepisy nakładają na producenta lub jego przedstawiciela w Polsce obowiązek przechowywania deklaracji zgodności zabawki przez 10 lat od momentu jej wprowadzenia do obrotu.

W przypadku zabawek sprowadzanych z zagranicy część odpowiedzialności przejmuje importer, który będzie miał obowiązek przez 10 lat umożliwić uprawnionym do kontroli organom dostęp do deklaracji zgodności. Dotychczas przepisy nie nakładały na importera takiego obowiązku.

Reklama

Nowe ostrzeżenia

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać o nowych wymaganiach dotyczących informacji na opakowaniach. Jeżeli zabawka zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie, to należy o tym poinformować. To zupełnie nowy rodzaj ostrzeżenia, który zgodnie z przepisami musi pojawić się na zabawkach zapachowych, np. grach, których celem jest ułatwienie dziecku rozróżnianie zapachów lub smaków. Powinien również znajdować się na kosmetykach dla dzieci.

Warto również podkreślić, że na opakowaniach produktów zawierających substancje zapachowe będzie musiała pojawić się również informacja o rodzaju użytych związków, np. aldehyd cynamonowy czy wyciągi z mchu dębowego.

Ponadto wszyscy producenci zabawek będą musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych limitów szkodliwych substancji. Przedsiębiorcy mają dwa lata na dostosowanie się do obowiązków dotyczących przestrzegania nowych limitów.

Podstawa prawna

Rozdział 1 – 5 rozporządzenia ministra gospodarki z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 83, poz. 454).

Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20 lipca 2011 r.