Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej popiera poselski projekt nowelizacji tzw. ustawy żłobkowej rozszerzającej krąg osób mogących korzystać z pomocy państwa przy zatrudnianiu opiekunek do dzieci do 3 lat. Obowiązujące przepisy przewidują, że rodzice, którzy legalnie zatrudnią nianię, otrzymają refundację jej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od podstawy, którą stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast zgodnie z poselskim projektem nowelizacji, nad którym obecnie pracuje Sejm, nianię będą mogły zatrudniać także osoby, które wykonują zarobkową działalność rolniczą.

Reklama

– Takie rozwiązanie zwiększy aktywność zawodową młodych matek prowadzących działalność rolniczą – mówi Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Minister zwróciła też uwagę na pozytywną rolę kolejnej edycji programu Maluch w aktywizacji zawodowej. Dotychczas na tej podstawie złożono wnioski o dofinansowanie utworzenia 4165 miejsc opieki nad dziećmi, w tym 3835 w żłobkach (wnioski można składać do 16 sierpnia).

– Po 16 sierpnia chcemy uruchomić dodatkowy konkurs, tym razem posiłkując się środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego – obiecała minister Jolanta Fedak.

Resort pracy popiera także propozycje zmian, które mają ułatwić znalezienie pracy przez osoby otrzymujące renty socjalne. W Sejmie trwają prace nad projektem łagodzącym obowiązujące ich limity dorabiania. W praktyce jeśli zarobią nawet cztery razy więcej niż obecnie, ich świadczenie nie zostanie zawieszone.

– Popieram tę propozycję. Dzięki nim te osoby znajdujące się obecnie w wyjątkowo złej sytuacji na rynku pracy znajdą zatrudnienie – dodaje Jolanta Fedak.

40 mln zł będzie przekazanych na tworzenie żłobków.