Firmy, które nie zatrudniają osób niepełnosprawnych muszą w ramach kary płacić składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na każde 25 sprawnych pracowników powinno zatrudnionych być przynajmniej 6 proc. niepełnosprawnych. Właściciele firm, którzy nie wywiązują się z tych wymogów muszą płacić kary.

Reklama

Według danych Gazety Wyborczej na czele listy „karnych płatników” PFRONu znajdują się co roku ZUS oraz Poczta Polska, z których każda płaci co miesiąc ok. 2 miliony złotych kary. W sumie, w skali roku na konto PFRONu z racji kar za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych wpływa ok. 3 miliardy złotych! Firmy prywatne płacą z własnej kieszeni, natomiast instytucje publiczne (jak ZUS czy Poczta Polska) – z pieniędzy podatników.

W Polsce w 2008 roku zatrudnionych było niewiele ponad 20 procent takich osób. W Europie wskaźnik ten wynosi ok. 50 procent. Przeważnie argumentem przemawiającym przeciwko zatrudnieniu niepełnosprawnych nie jest brak kwalifikacji, a strach pracodawców przed barierami komunikacyjnymi.

Wiele z osób niepełnosprawnych to osoby z niedosłuchem, warto wychodzić im naprzeciw i ułatwiać integrację. Doskonałym pierwszym krokiem mogłaby być nauka języka, w którym się komunikują.

Z osobami głuchymi najłatwiej jest porozumieć się za pomocą języka migowego, którego warto się nauczyć nawet, jeśli nie jest się właścicielem firmy. Już same podstawy mogą okazać się przydatne chociażby dlatego, że w Polsce są około 4 miliony osób niedosłyszących. Zorganizowane kursy prowadzone są jedynie przez Polski Związek Głuchych, a samodzielna nauka z podręcznika może okazać się dość żmudna.

Dlatego z myślą o osobach, które chciałyby zapoznać się z językiem migowym, powstała bezpłatna multimedialna aplikacja wideo do nauki języka migowego na portalu edukacyjno-integrującym sluchowisko.net. Osoby niepełnosprawne coraz aktywniej uczestniczą w życiu społecznym bez barier. Warto wyjść im naprzeciw i ułatwić integrację. Nauka choć podstaw języka migowego może dać osobom słyszącym dużo satysfakcji. Wideo kurs zawiera 12 scenek, m.in: nauka alfabetu, liczebników, dat, miesięcy, pór roku oraz W urzędzie, U lekarza, O sobie, Zaproszenie na spotkanie, W restauracji, Komunikacja w mieście, W banku, Rozmowa o pracę oraz Podstawowe zwroty. Scenki przygotowane zostały w Polskim Języku Migowym (PJM).

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie wyłącznie na portalu www.sluchowisko.net