Wysokość emerytury można policzyć samemu. Osoby, które otrzymują swoje świadczenia z ZUS, muszą wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszy z nich to 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu przyznania prawa do tego świadczenia. Następnie do tego trzeba dodać po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. W przypadku czasu bez wpłaty składek należy zsumować 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury. Kobiety odkładające według nowych zasad muszą obliczyć sumę, jaką uzbierały w okresie składkowym. Jeżeli pracowały przed 1999 rokiem, muszą znać wysokość kapitału początkowego. Następnie całość trzeba podzielić przez średnią długość życia.

Brzmi skomplikowanie dla laika? Na pewno tak. Ponieważ obliczenia w obu przypadkach mogą okazać się zbyt trudne, warto skorzystać z kalkulatora umieszczonego na stronie www.portalemerytalny.pl.

Przykład: pani Alicja urodziła się w 1954 roku. Aktywność zawodową rozpoczęła w 1973 roku. Jej kapitał początkowy obliczony przez ZUS wyniósł 100 tys. zł. Zarobki brutto to 2500 zł. W takim wypadku wysokość emerytury wyniesie 1066,90 zł netto.

Pani Joanna, urodzona w 1973 roku, zaczęła pracować w 1990 roku. W jej przypadku kapitał początkowy wyniósł 40 tys. zł. Przy wynagrodzeniu 2500 zł brutto może się ona spodziewać miesięcznych świadczeń w wysokości 1745,05 zł netto.

Jeżeli ktoś przez pewien okres pracował w krajach Unii Europejskiej, okres uprawniający do nabycia świadczeń jest sumowany. W jego skład wchodzi czas opłacania składek, zatrudnienia lub też pracy na własny rachunek. Wysokość emerytury oblicza się następnie na podstawie systemu kraju, w którym trwało ubezpieczenie. Ubezpieczenie wypłaca zaś państwo, w którym osoba się osiedliła.

Przykład: osoba, która wykazała 24 lata pracy w kraju i 5 lat w Grecji, ma wystarczająco duży staż w kraju, by otrzymać emeryturę. Według polskich przepisów osoba ta otrzymałaby świadczenia w wysokości 1100 zł. W tym przypadku ZUS stosuje również zasadę proporcjonalności i wylicza, czy jej zastosowanie nie byłoby korzystniejsze. Teoretyczna wysokość świadczeń w tym przypadku wynosi 1250 zł. Tak więc na 29 lat 24 przypadały na pracę w Polsce. Stąd proporcjonalnie wysokość świadczenia wyniesie 1034,48 zł. Osoba ta może jednak starać się o część emerytury należną także w Grecji.