Akcja "Kobiety Kobietom" ma na celu zachęcanie pań do wykonywania regularnych badań cytologicznych i mammograficznych. "Chodziło głównie o to, aby kobiety namówiły swoją przyjaciółkę, koleżankę siostrę, kuzynkę na tego typu badania" - powiedziała inicjatorka kampanii wojewoda lubelski Genowefa Tokarska.

Reklama

W ramach akcji do 29 miejscowości na terenie Lubelszczyzny pojechał cytomammobus z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Przez 109 dni wykonano w nim prawie 6200 badań - średnio 32 badania mammograficzne i 25 badań cytologicznych dziennie. U kilku kobiet wykryto zmiany nowotworowe, a ponad 130 skierowano na dalsze badania.

Podczas kampanii zorganizowano też wiele festynów i spotkań m.in. z posłankami Lubelszczyzny, a także koncerty, konferencje i spotkania edukacyjne dla dziewcząt w szkołach. W lokalnym radiu emitowano spoty zachęcające do badań, rozdano 30 tys. ulotek i broszur edukacyjnych. "Staraliśmy się dotrzeć do kobiet z odległych miejscowości naszego regionu, aby powiedzieć im o profilaktyce i umożliwić bezpłatne specjalistyczne badania" - zaznaczyła Tokarska.

Wojewoda podkreśliła, że wymiernym efektem kampanii jest wzrost liczby wykonanych badań. W porównaniu z rokiem 2008 w roku 2009 na Lubelszczyźnie wykonano prawie 12 tys. więcej mammografii i prawie 12 tys. więcej cytologii. To jednak nadal zbyt mało - w ubiegłym roku w woj. lubelskim na badania prowadzone w ramach ogólnopolskich programów profilaktyki nowotworów zgłosiła się co czwarta zaproszona na nie kobieta.

"Wynika z tego, że akcja ma sens, że musimy to kontynuować. Zakończymy kampanię, gdy wszystkie kobiety regularnie, wtedy, kiedy powinny, będą się zgłaszały na badania" - powiedziała Tokarska. W kampanię "Kobiety Kobietom" oprócz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zaangażowały się m.in. lokalne samorządy, organizacje kobiece, studenci medycyny, dziennikarze.

"Zdrowie kobiet leży głównie w rękach kobiet. Kobiety muszą mieć świadomość, że największy udział w ich zdrowiu mają one same" - powiedział szef Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Lublinie prof. Jan Kotarski.

W Polsce kobiety między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatnie badanie mammograficznie, a kobiety między 25 a 50 rokiem życia raz na trzy lata - cytologię.