- Taka procedura, to znaczy nie jako procedura, ale jako tzw. polityka równościowa, a później plan równości płci, u nas została przyjęta w roku 2022 – podkreśliła w rozmowie z PAP rektorka największej poznańskiej uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. - Wydaliśmy także specjalne zalecenia dotyczące traktowania studentów transpłciowych, a więc tego typu możliwości na naszym uniwersytecie także są, tylko one nie przyjęły zapisu osobnej procedury, lecz są przewidziane w ramach właśnie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej.

Reklama

Wskazała, że "w tejże polityce równościowej uznajemy za rodzaj molestowania +uporczywe zwracanie się do danej osoby imieniem czy zwrotem, którego ona sobie nie życzy – i to dotyczyło właśnie takich sytuacji".

Prof. Kaniewska przypomniała, że proces wprowadzenia zapisów polityki równościowej na uczelni był przez niektóre środowiska krytykowany.

- Ja dwukrotnie się z tej polityki tłumaczyłam w ministerstwie, były listy otwarte – zaznaczyła.

Rektorka pytana przez PAP, czy od czasu wprowadzenia na UAM polityki równościowej dochodziły do niej sygnały o jakichś nieprawidłowościach albo incydentach, które godziłyby w zapisy polityki równościowej, powiedziała, że "formalnie nie wszczynaliśmy żadnej z takich procedur".

Reklama

- Taki kłopot się pojawił jeszcze przed wprowadzeniem polityki równościowej, ale w tym, bieżącym roku akademickim, nie mieliśmy takich przypadków – powiedziała w środę PAP.

O wprowadzeniu przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu "procedury traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową" napisał we wtorek portal wPolityce.pl.

Reklama

Zarządzenie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie tej procedury zostało wydane w maju i opublikowano je na stronie uczeni. Zamieszczono tam także kartę procedury, w tym "wniosek o traktowanie zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową" oraz "prośbę o poszanowanie woli osoby deklarującej odmienną tożsamość płciową".

Jak podano, "osoba o odmiennej polityka tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji (…), zgłasza potrzebę odmiennego traktowania do rektora (prorektora ds. studiów, jeśli jest studentem(-ką) poprzez złożenie wniosku (…) We wniosku wskazuje się oczekiwany sposób postępowania: prośba o poinformowanie pracowników lub studentów/doktorantów UPP o zmianach; własna decyzja o poinformowaniu w ramach swoich kontaktów ze wspólnotą Uniwersytetu". Wskazano, że do wniosku załącza się opinię psychologa lub dokumentację medyczną.

W karcie procedur wskazano ponadto, że "osoba dysponująca prośbą rektora/prorektora ds. studiów ma prawo oczekiwać traktowania zgodnie z postulowaną płcią i imieniem. Po zapoznaniu się z prośbą rektora/prorektora ds. studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej lub informacją CWR członkowie wspólnoty Uniwersytetu powinni zastosować się do potrzeby odmiennego traktowania tożsamości płciowej tej osoby".

Poinformowano także, że jeżeli mimo posiadanej prośby rektora/prorektora ds. studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej jej prawo nie jest respektowane, fakt ten stanowi podstawę do wystąpienia ze skargą zgodnie z polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną UPP. (PAP)

Autor: Anna Jowsa

ajw/ joz/