Pozytywny wpływ miejskiej zieleni na mieszkańców został już wielokrotnie udowodniony. Wielu mieszkających w miastach rodaków obecnie z zadowoleniem obserwuje, jak miejski krajobraz nabiera zielonych barw. Dane GUS potwierdzają jednak, że niektóre miasta na prawach powiatu są dość ubogie w zieleń. Natomiast inne można nazwać śmiało oazami zieleni. Na początku wiosny, eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wskazać najbardziej zielone miasta w Polsce.

Reklama

Jeżeli chodzi o dane dotyczące zieleni miejskiej i lasów, to na ubiegłoroczne statystyki GUS trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Nie stanowi to problemu, ponieważ analizowany udział terenów zielonych nie zmienia się mocno z roku na rok. Najnowsze dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że największym udziałem zieleni w łącznej powierzchni pod koniec 2021 r. cechowały się poniższe miasta na prawach powiatu.

Tereny zielone w polskich miastach / Materiały prasowe