Raport przygotowany wspólnie z firmą GFK Polonia, oparto na badaniach przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków na przełomie lipca i sierpnia 2022 r.

- Sprawdziliśmy, jakie jest nastawienie Polaków do nowych technologii, czy są świadomi wyzwań, które się z nimi wiążą oraz czy wiedzą, że te technologie mogą im pomóc – mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Reklama

Badania ujawniły, że w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła akceptacja dla nowych technologii. Blisko 80 proc. rodaków twierdzi, że z chęcią sięga po nowinki technologiczne. 63 proc. społeczeństwa bardzo pozytywnie postrzega zjawisko cyfryzacji.

- Jeżeli chodzi o same rozwiązania, widzimy, że ok. 40 proc. Polaków chce korzystać z robotyzacji, automatyzacji, pojazdów autonomicznych, sklepów samoobsługowych. Oznacza to wzrost o blisko 10 p.p. na przestrzeni ostatnich czterech lat odkąd prowadzimy badania – wyjaśnia Piotr Mieczkowski.

Podkreśla przy tym, że Polacy chcą najczęściej korzystać z tzw. „zielonej cyfryzacji”, czyli szeregu rozwiązań, które pozwalają lepiej dbać o środowisko, zoptymalizować wykorzystanie zasobów czy czasu.

- Jedną z liczb, która szczególnie wybrzmiewa w naszym raporcie jest nastawienie Polaków do kompetencji cyfrowych. Aż 95 proc. z nich - prawie wszyscy - twierdzą, że umiejętności cyfrowe pomagają znaleźć lepszą, lepiej płatną pracę – wskazuje przedstawiciel Fundacji Digital Poland.

Zwraca przy tym uwagę, że według 67 proc. badanych pracodawcy za mało inwestują w szkolenia i pracowników.

Reklama

W omawianym raporcie przestawiono jednocześnie wyniki badań związanych z postrzeganiem przez polskich konsumentów kwestii ESG. To pozafinansowe raportowanie (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) opisuje działania poszczególnych firm podejmowane w zakresie dbania o środowisko, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. ESG jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju, który został zdefiniowany przez ONZ jako taki, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.

- Okazało się, że ludzie utożsamiają zrównoważony rozwój czy też produkty zrównoważonego rozwoju wyłącznie z ekologią. Tutaj widzimy dużą role mediów, ale też firm, żeby edukować, mówić, co ten zrównoważony rozwój oznacza, co oznaczają cele zrównoważonego rozwoju i to wybrzmiało w raporcie – mówi Mateusz Zubkowicz z GFK Polonia.

Z pojęciem ESG spotkało się zaledwie 20 proc. badanych, ale z drugiej strony chcą być oni informowani na temat działań firm w tym obszarze. „Chcą kupować w sposób świadomy. Chcą zapłacić więcej za produkty zrównoważone. To jest ważna informacja dla producentów” – zaznacza Mateusz Zubkowicz.

Jak podkreśla, to pierwsze tak obszerne badanie przeprowadzone w obszarze ESG z perspektywy konsumenta.

Raport „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0” miał swoją premierę w trakcie organizowanego przez Fundację Digital Poland wydarzenia o nazwie Digital Festival. Jest do bezpłatnego pobrania ze strony digitalpoland.org/publikacje.

Źródło informacji: PAP MediaRoom