Najbardziej szczere, szerokie uśmiechy towarzyszą nam w chwilach, kiedy słyszymy śmieszny żart albo spotkamy lubianą osobę. W sytuacjach pozowania do zdjęcia wybieramy jednak częściej te bardziej powściągliwe. Firma Mars Polska zapytała Polaków o ich stosunek do uśmiechu oraz o to, jak często dzielimy się nim z otoczeniem.

Reklama

„Śmiech to zdrowie” bez względu na wiek. Osoby, które często się uśmiechają, są postrzegane jako szczęśliwe i czerpiące radość z życia. Siedmiu na dziesięciu badanych deklaruje, że uśmiecha się tak często, jak tego potrzebuje, a co dziesiąta osoba — nawet częściej! Najbardziej lubimy wyrażać radość poprzez uśmiech, w którym odsłaniamy zęby. Preferuje go około co trzecia badana osoba. Mimo to najczęściej poprzestajemy na tym nieco mniej szerokim.

Wyniki badania na temat uśmiechu Polaków / Materiały prasowe

Czy uśmiech znika z twarz Polaków, gdy stają się starsi? W ankietach przeprowadzonych na próbie ponad 1000 Polaków przeszło 30% respondentów przyznało, że z wiekiem zdarza im się uśmiechać coraz mniej. Dorośli śmieją się średnio aż 14 razy rzadziej niż dzieci. Do tego ponad 20% badanych stwierdziło, że na co dzień nie uśmiecha się tak często, jak by chciało i że zdarza się im wręcz od tego powstrzymywać. Pytani o przyczyny, ankietowani najczęściej podawali brak powodów do radości. Na drugim miejscu wskazywali jednak, że przed uśmiechem z reguły powstrzymuje ich wstyd, wynikający z problemów z uzębieniem. Dla co trzeciej osoby niechęć do szerokiego uśmiechu jest w jakiś sposób związana właśnie z zębami, a 13% ankietowanych wskazuje wprost stan uzębienia jako główny powód.

Reklama