Od stycznia przyszłego roku rozpoczną działalność w Warszawie asystenci rodzinni. Zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej pomagać będą w wychowaniu dzieci rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji - informacja "Życie Warszawy".

Reklama

Dotychczas zajmowały się tym ośrodki pomocy społecznej i pracownicy socjalni. Teraz obowiązki ich przejmą asystenci rodzinni, których szkolenie trwa już od sierpnia.

Szacuje się, że w stolicy będzie potrzebnych ok. 100-120 asystentów. Po otrzymaniu sygnału, że w rodzinie dzieje się coś złego, będą tam kierowani, by uczyć szeroko pojętych umiejętności życiowych. Dlatego asystentami zostają przede wszystkim pedagodzy, psychologowie, terapeuci rodzinni.

Więcej w "Życiu Warszawy".