Według deputowanych, przypadki korzystania z pomocy matek zastępczych zdarzają się coraz częściej, a zatem praktyka ta powinna być prawnie uregulowana.

Reklama

Prawo do zawarcia umowy z matką zastępczą będą mieć małżeństwa, w których kobieta jest bezpłodna. Co najmniej jedno z małżonków powinno być obywatelem bułgarskim. Umowa między biologicznymi rodzicami a matką zastępczą ma regulować wszystkie kwestie prawne związane z urodzeniem dziecka i prawem do opieki nad nim.

Matkami zastępczymi mogą być obywatelki bułgarskie w wieku od 21 do 43 lat, zrównoważone emocjonalnie, które urodziły co najmniej jedno zdrowe dziecko. Kobieta może być matką zastępczą najwyżej dwa razy. Jeżeli jest zamężna, małżonek powinien wyrazić pisemną zgodę na jej decyzję.

Prawo bułgarskie zakazuje płacenia matkom zastępczym. Dozwolone są "rozsądne wydatki na utrzymanie zdrowia matki zastępczej podczas ciąży i po urodzeniu dziecka oraz zrekompensowanie tymczasowej niezdolności do pracy".

Planowane są specjalne obowiązkowe programy pomocy psychologicznej zarówno matek zastępczych, jak i małżeństw korzystających z ich pomocy.

Cerkiew prawosławna sprzeciwiła się legalizacji macierzyństwa zastępczego, lecz ustawodawcy nie uwzględnili stanowiska Kościoła.