Badania naukowców z Bristol University wykazały, że dla kobiet bardzo ważne jest to, jak wygląda ich dom - to jeden z ich priorytetów. Dla mężczyzn ta sfera ich życia nie ma takiego znaczenia.

Okazuje się także, że kobiety potrafią odczuwać satysfakcję w bardzo wielu aspektach życia, podczas gdy mężczyźni skupiają się głównie na pracy.

Panie są lepiej przygotowane do brania na siebie wielu ról społecznych, mają w życiu wiele priorytetów. "Kobieta, która wiedzie udane życie rodzinne, czuje się szczęśliwsza pod każdym względem" - wyjaśnia jeden z naukowców.

Wpływ udanego życia prywatnego jest tak samo pozytywny na obie płcie, jednak to głównie kobiety potrafią odczuwać z tego powodu życiową satysfakcję.

Jednocześnie w życiu mężczyzn znacznie większą rolę odgrywa kariera zawodowa. Taki stan rzecz spowodowany jest głównie wychowaniem - dziewczynki od małego obserwują matki, które zazwyczaj łączyły pracę zawodową z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu, podczas gdy chłopcy - śladami swych ojców - koncentrują się głównie na pracy.

To w jakiś sposób pocieszające w czasach ostrej konkurencji i kryzysu gospodarczego.