Solidne podstawy

Pytaj o wszystko, nie wstydź się nawet najbardziej prostych i naiwnych w Twoim rozumieniu pytań. Dowiedz się, jak długo istnieje szkoła, popytaj znajomych o opinie na jej temat, obejrzyj foldery, broszury.
Szkoła z tradycjami i kilkuletnim doświadczeniem powinna nas zainteresować w pierwszej kolejności. Oczywiście, ważniejsza od reklamujących ją broszur jest opinia absolwentów.

Test rekrutacyjny

Większość dobrych szkół poprzedza rekrutację testami kwalifikacyjnymi. W niektórych, oprócz testu pisemnego i ewentualnego sprawdzianu ustnego, prowadzone są rozmowy dotyczące ewentualnych oczekiwań przyszłego słuchacza. Grupy powinny być dzielone nie tylko pod względem poziomu umiejętności, ale i wieku.

Liczebność grup i lokal


Stara prawda: im mniejsza, bardziej kameralna grupa, tym większe możliwości nauczania. Większe też możliwości manewru w czasie konwersacji i w scenkach rodzajowych, więcej czasu w relacjach nauczyciel - słuchacz. Lokal powinien być wyciszony, odizolowany od hałasów z zewnątrz, z wygodnymi stanowiskami.

Metody nauczania

Najlepsze są szkoły, które stawiają wysokie wymagania. Płacisz przecież za efekty, więc nie bój się regularnych testów, sprawdzianów i zadawanych prac domowych. To wszystko dla Twojego dobra.

Kadra


Nie wahaj się pytać o kwalifikacje Twoich przyszłych nauczycieli. Lektor, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, czy native speakerem, powinien mieć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie. Popytaj znajomych - idealnie byłoby, gdyby lektor lubił swoją pracę.

Cena

Przede wszystkim zapytaj, co zawiera cena; czy są wliczone do niej koszty podręczników, pomocy naukowych, kserowania materiałów, korzystania z biblioteki itp. Przy dwóch szkołach o podobnym poziomie, masz wtedy pole manewru - nie przepłacaj.

Dodatkowe atrakcje

Zapytaj o możliwości korzystania z pozalekcyjnych form doskonalenia języka. Najlepsze szkoły umożliwiają korzystanie z biblioteki z czytelnią, sali z telewizorami, komputerów z dostępem do internetu.