Tak, jeśli w regulaminie firmy, w której podejmujesz pracę, zostało wyraźnie określone, że pracodawca będzie wypłacał pracownikom wynagrodzenie dwa razy w miesiącu. Przepisy zobowiązują wprawdzie pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia minimum raz w miesiącu, ale nie wyklucza to możliwości wynagradzania pracowników z większą częstotliwością. Pracodawca może więc np. ustalić, że będzie płacił za pracę raz na tydzień czy nawet codziennie, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jednak przy ustaleniu terminów, np. piętnasty i ostatni dzień miesiąca, może powstać wątpliwość, w którym dniu kalendarzowym powinien wypłacić wynagrodzenie, jeśli podane dni wypadną w czasie wolnym od pracy. Jeśli tak się zdarzy, pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie w dniu poprzedzającym dzień wolny. Wypłata w terminie późniejszym jest niezgodna z prawem.