Pieniądze będą wypłacane kobietom od 29. tygodnia ciąży. Żeby otrzymać przelew bankowy, najpierw trzeba skonsultować się z dietetykiem. Jak podaje BBC, zapomoga ma powszechny charakter i nie zależy od poziomu dochodów przyszłej matki. Będzie ona kosztować Brytyjski Skarb Państwa 70-80 mln funtów rocznie i zacznie być wypłacana od kwietnia 2009 roku.

Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie śmiertelności niemowląt i usunięcie rozziewu między ogólnym stanem zdrowia ciężarnych kobiet z różnych warstw społecznych. Okazuje się bowiem, że kobiety gorzej sytuowane materialnie odżywiają się na ogół źle, nie kupują warzyw i owoców, a ich dzieci rodzą się z niedowagą, co zwiększa ich podatność na choroby w okresie rozwoju i późniejszych latach.

Dobry pierwszy krok

Specjaliści uznali rządową inicjatywę za krok we właściwym kierunku, choć niewystarczający, jeśli jego następstwem nie będzie poprawa ogólnego stanu opieki prenatalnej i prewencyjnej. Ostrzegają, że nie ma jak sprawdzić, czy kobiety rzeczywiście będą wydawać zapomogę na zdrową żywność.

Wskazują też, iż dzieci, które wymagają największej opieki, zwykle rodzą się przed upływem 29. tygodnia ciąży i w Wielkiej Brytanii stanowią ok. 12 proc. noworodków urodzonych przed terminem.