To nowe zwolnienie obejmie pieniądze i inne rzeczy, o ile w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.
Reklama
W podatku dochodowym od osób fizycznych doprecyzowano zakres zwolnień dotyczących świadczeń i innych kwot związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz przyznawanych osobom usamodzielnianym. Zwolnieniem będą objęte m.in. świadczenia z tytułu pokrycia kosztów utrzymania każdego dziecka, które wyniosą min. 660 zł miesięcznie (dla rodziny zastępczej spokrewnionej) oraz 1 tys. zł miesięcznie (np. dla rodziny zastępczej zawodowej).
Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opublikowana w Dz.U. nr 149, poz. 887. Większość jej przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.