W przypadku pracownika wszelkie wartości pieniężne i przysporzenia majątkowe od pracodawcy stanowią u niego przychód ze stosunku pracy.

Reklama

– Jeśli prezenty nie będą przedstawiały wartości finansowej, nie dojdzie do powstania przychodu – stwierdza Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy w kancelarii Piekielnik i Partnerzy.

Organy podatkowe w tym zakresie jako przykłady takich (nieopodatkowanych) prezentów u pracowników podają upominki okolicznościowe oraz kwiaty (np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 maja 2009 r., nr ITPB2/415-243/09/ENB).

Taka interpretacja powinna także obowiązywać w przypadku prezentów dla dzieci pracowników, gdyż ich celem nie jest przysporzenie majątkowe po stronie pracownika czy jego dziecka.

Zdaniem eksperta, w celu zagwarantowania neutralności podatkowej, można dodatkowo rozważyć finansowanie tego typu prezentów ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – będą one zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodów u pracodawcy w związku z finansowaniem prezentów może być ryzykowne, niemniej wszystko zależy tu od odpowiedniej argumentacji.

– Jeśli prezenty zakupił przedsiębiorca, który dzięki temu chce zmotywować załogę, co miałoby się przełożyć na efektywność ich pracy i przychody, można je rozpatrywać jako koszt – argumentuje nasz rozmówca.

Podkreśla również, że przekazanie prezentów od kwietnia 2011 r. stanowi tzw. nieodpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu VAT. Niestety, od tego czasu nie jest istotne, na jaki cel zostało dokonane to przekazanie, stąd też prezenty dla pociech pracowników będą skutkować przy ich przekazaniu opodatkowaniem VAT.

Ewa Matyszewska