Zasądzenie alimentów na dziecko nie zawsze idzie w parze z realizacją tego obowiązku przez zobowiązanego rodzica. W praktyce zdarza się, że niewpłacane przez lata alimenty dziecko otrzyma jednorazowo. Jak wyjaśnia Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej Rödl & Partner, wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Reklama

– W przypadku otrzymania przez podatnika zaległych alimentów od rodzica kwota ta będzie zwolniona z PIT do momentu ukończenia przez podatnika 25. roku życia – mówi Marzena Rączkiewicz.

Wynika to z faktu, że ustawodawca – poza ograniczeniem wiekowym oraz uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – nie wprowadził dodatkowych warunków, które muszą być spełnione, aby alimenty były zwolnione z podatku.

W przypadku wypłaty alimentów dla innych osób niż m.in. dzieci, które nie ukończyły 25 lat, zwolnione z PIT są alimenty zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie.

– Przy ustalaniu kwoty objętej zwolnieniem istotna będzie miesięczna kwota alimentów zasądzonych przez sąd, a nie kwota wypłacona w danym miesiącu – dodaje ekspert.

Zatem gdy podatnik otrzyma w miesiącu skumulowaną wypłatę za kilka miesięcy lub lat, a alimenty przyznane przez sąd nie będą przekraczać 700 zł miesięcznie, to jednorazowa wypłata będzie zwolniona z podatku. Gdy otrzymane środki przekraczają miesięczny limit, od nadwyżki trzeba zapłacić podatek.

Magdalena Majkowska