Jeżeli podczas samobadania wykryjesz w swojej piersi guzek, nie wpadaj w panikę. Najpierw zbadaj odpowiedni fragment drugiej piersi, aby sprawdzić, czy tam też nie występuje podobna zmiana. Jeżeli tak jest, zwykle nie jest ona groźna, choć koniecznie powinnaś się zgłosić na konsultację do lekarza.

Gdy niepokojąca zmiana nie ma symetrycznie ułożonego "brata bliźniaka" w drugiej piersi - zapamiętaj, gdzie znalazłaś guzek i jak najszybciej powiedz lekarzowi o swoim odkryciu. Być może skieruje skieruje Cię na kolejne badania diagnostyczne, które rozwieją wątpliwości co do charakteru guzka.

Badania diagnostyczne

Badanie piersi składa się z trzech podstawowych etapów: badania palpacyjnego (dotykanie piersi przez lekarza), badania mammograficznego i/lub ultrasonograficznego i biopsji.
Aby badania profilaktyczne miały sens, należy połączyć różne metody i dostosować je do wieku oraz budowy kobiety.

Mammografia

Mammografia jest radiologiczną metodą badania sutka (gruczołu piersiowego). Podobnie jak w pozostałych metodach rentgenowskich, wykorzystuje się tu różnice w pochłanianiu promieni X, przechodzących przez poszczególne tkanki organizmu. Obraz utrwalany jest na błonach rentgenowskich. Zdjęcia pozwalają uwidocznić prawidłowe struktury sutka i ewentualne ich zmiany.

USG piersi

USG, czyli badanie ultrasonograficzne piersi, jest bezpieczną i bezbolesną metodą oceny stanu piersi. Badanie ultrasonograficzne wykorzystuje ultradźwięki, emitowane przez sondę przyłożoną do skóry nasmarowanej specjalnym żelem. Ultradźwięki odbijają się od tkanek o różnej gęstości i przetwarzane są do postaci obrazu podobnego do zdjęcia rentgenowskiego. Badanie USG najczęściej zalecane jest pacjentkom między 20. a 40. rokiem życia lub w każdym wieku ze wskazań onkologa. Badanie ultrasonograficzne jest badaniem nieinwazyjnym, dzięki czemu można je wykonywać wielokrotnie. Profilaktycznie USG piersi należy robić raz w roku.

Biopsja

Biopsja cienkoigłowa (BAC) polega na nakłuciu cienką igłą (jeżeli jest taka konieczność - pod kontrolą USG lub mammografii) piersi i pobraniu materiału ze zmienionego fragmentu piersi. W przypadku, gdy zmiana wypełniona jest płynem i okaże się torbielą, po opróżnieniu stanie się ona niewyczuwalna. Jeżeli zaś jest to zmiana lita, pobrane komórki rozprowadzane są na szkiełku mikroskopowym, odpowiednio barwione i poddawane badaniu pod mikroskopem w celu stwierdzenia obecności komórek nowotworowych. Biopsja gruboigłowa pozwala na pobranie materiału tkankowego, który może być poddany badaniu histopatologicznemu, precyzyjnie określającemu charakter zmiany. W przypadku wątpliwości prawidłowości oceny mikroskopowej wykonywana jest celowana biopsja chirurgiczna.