• W krajach o ciepłym klimacie źródłem zakażenia często bywa woda. Dlatego do picia, przygotowywania posiłków oraz mycia rąk i zębów używaj tylko wody butelkowanej lub przegotowanej. Tabletki do uzdatniania wody nie są skuteczne, gdyż nie niszczą wszystkich drobnoustrojów.
  • Jadaj tylko w dużych restauracjach. Unikaj ulicznych sprzedawców.
  • Owoce przed jedzeniem najlepiej sparz, a potem obierz ze skórki.
  • Chroń żywność przed owadami, które też mogą przenosić zarazki.
  • Gdy zatrucie się przedłuża, nie lecz się lekami zabranymi z Polski. Miejscowi medycy mają skuteczne środki na występujące w ich kraju choroby.
  • Jeżeli po powrocie do kraju utrzymują się kłopoty trawienne, zgłoś się do lekarza i wykonaj niezbędne badania.