Internauci mogą zdecydować, która z organizacji otrzyma kalendarze. Kalendarze są również nagrodą w konkursie pt. „Świat bez barier” zorganizowanym na stroniewww.irvingtea.com . W ramach edukacyjnej części kampanii wyprodukowany został specjalny kalendarz, z którego mogą także korzystać osoby niewidome - dzięki specjalnej nakładce z oznaczeniami Braille’a. Akcja jest kontynuacją programu odpowiedzialności społecznej, który realizuje marka Irving, a który dotyczy edukacji i popularyzacji idei znakowania opakowań produktów spożywczych alfabetem Braille'a. Herbaty Irving to pierwsze na polskim rynku produkty spożywcze posiadające oznakowania brajlowskie.

Reklama

GDY DNI ROZPOZNAJE SIĘ PALCAMI...

Zadaniem kalendarza jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na codzienne problemy osób niewidomych i słabowidzących. Kalendarz zostanie rozdystrybuowany do szkół specjalistycznych, organizacji działających na rzecz niewidomych. Ich listę można znaleźć na stronie www.irvingtea.com . Internauci wybierając organizację z listy lub zgłaszając inną - posiadająca status organizacji pożytku publicznego (ośrodek, fundację, stowarzyszenie), która działa na rzecz niewidomych, zdecydują, gdzie trafią kalendarze. Organizacje można zgłaszać pod adresem zobacz.niewidomych@irvingtea.com do 15 stycznia 2010r.

czytaj dalej...Liczbę niewidomych w Polsce szacuje się na 100 tysięcy, z czego ponad 73 tysiące zrzesza Polski Związek Niewidomych. Na świecie jest ich ok. 37 milionów. Celem kampanii „Zobacz niewidomych” jest zwrócenie uwagi na osoby niewidome i słabowidzące i na bariery, jakie muszą pokonywać w życiu codziennym. O tym jak trudno jest im funkcjonować może świadczyć fakt, że wśród przedmiotów codziennego użytku w Polsce jedynie leki, m.in. nieliczne bankomaty, windy, portfele mają opisy alfabetem Braille’a. Wśród wszystkich produktów żywnościowych jedynie jedna marka - herbat Irving ma takie oznaczenia na opakowaniach. Charakterystyczne „kropeczki” Braille’a ułatwiają znalezienie, zarówno na sklepowej półce jak i w domowej szafce, odpowiedniego rodzaju i smaku herbaty.