Internauci mogą zdecydować, która z organizacji otrzyma kalendarze. Kalendarze są również nagrodą w konkursie pt. „Świat bez barier” zorganizowanym na stronie www.irvingtea.com . W ramach edukacyjnej części kampanii wyprodukowany został specjalny kalendarz, z którego mogą także korzystać osoby niewidome - dzięki specjalnej nakładce z oznaczeniami Braille’a. Akcja jest kontynuacją programu odpowiedzialności społecznej, który realizuje marka Irving, a który dotyczy edukacji i popularyzacji idei znakowania opakowań produktów spożywczych alfabetem Braille'a. Herbaty Irving to pierwsze na polskim rynku produkty spożywcze posiadające oznakowania brajlowskie.

GDY DNI ROZPOZNAJE SIĘ PALCAMI...

Zadaniem kalendarza jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na codzienne problemy osób niewidomych i słabowidzących. Kalendarz zostanie rozdystrybuowany do szkół specjalistycznych, organizacji działających na rzecz niewidomych. Ich listę można znaleźć na stronie www.irvingtea.com . Internauci wybierając organizację z listy lub zgłaszając inną - posiadająca status organizacji pożytku publicznego (ośrodek, fundację, stowarzyszenie), która działa na rzecz niewidomych, zdecydują, gdzie trafią kalendarze. Organizacje można zgłaszać pod adresem zobacz.niewidomych@irvingtea.com do 15 stycznia 2010r.

czytaj dalej...


Liczbę niewidomych w Polsce szacuje się na 100 tysięcy, z czego ponad 73 tysiące zrzesza Polski Związek Niewidomych. Na świecie jest ich ok. 37 milionów. Celem kampanii „Zobacz niewidomych” jest zwrócenie uwagi na osoby niewidome i słabowidzące i na bariery, jakie muszą pokonywać w życiu codziennym. O tym jak trudno jest im funkcjonować może świadczyć fakt, że wśród przedmiotów codziennego użytku w Polsce jedynie leki, m.in. nieliczne bankomaty, windy, portfele mają opisy alfabetem Braille’a. Wśród wszystkich produktów żywnościowych jedynie jedna marka - herbat Irving ma takie oznaczenia na opakowaniach. Charakterystyczne „kropeczki” Braille’a ułatwiają znalezienie, zarówno na sklepowej półce jak i w domowej szafce, odpowiedniego rodzaju i smaku herbaty.