Inne
Reklama

Dzieci bawiące się "Ciufcią" mają okazję nie tylko zafascynować się światem przyrody i nauki, ale też uczyć się o uczuciach i zachowaniach innych ludzi, ćwiczyć spostrzegawczość czy rozwijać kreatywność. Przy pomocy zabaw, rodzice mogą w prosty sposób tłumaczyć dzieciom złożony świat.

Inne

Dzieci bardzo chętnie bawią się z rodzicami. Dlatego poszczególne zabawy zostały opracowane w taki sposób, aby prowokować rodziców i dzieci do wspólnego działania. Bawiąc się razem rodzice będą mogli mądrze wspierać rozwój dziecka i kształtować jego twórczą postawę wobec otoczenia.

Inne

Jedną z teorii inspirujących powstanie zabaw, była koncepcja profesora z Uniwersytetu Harvarda - Howarda Gardnera, który wyróżnił 8 obszarów inteligencji: interpersonalną, językową, matematyczno-logiczną, muzyczną, przyrodniczą, wizualno-przestrzenną, intrapersonalną i kinestetyczną. Każdą z tych zdolności można znacząco rozwinąć, odpowiednio stymulując działania najmłodszych dzieci. Sposobem na to jest twórcza zabawa z ukochanym dorosłym.

Prof. dr hab. Bożena Muchacka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie:

"Wychowanie dokonuje się głównie poprzez komunikowanie się. Efektywne komunikowanie zależy od właściwych relacji rodziców z dziećmi oraz od odpowiedniej ilości czasu poświęcanego dziecku. Wspólna zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju społecznego dziecka, dla kształtowania więzi rodzinnych, wzajemnego poznawania się, dla nabywania takich zdolności społecznych, jak współpraca, porozumiewanie się, realizowanie wspólnych celów, inspirowanie i motywowanie do działania"