Dla mężczyzn lepiej sytuowanych praca ma istotne znaczenie i pochłania większość dnia. Daje się jednak zauważyć związek między posiadaniem dzieci a czasem poświęconym na pracę. Im mężczyźni mają więcej dzieci, tym mniej czasu poświęcają na pracę zawodową. Mężczyźni posiadający dwoje lub więcej dzieci pracują średnio o ponad 30 min krócej w dni robocze i prawie o 2 godz. krócej w dni weekendowe niż mężczyźni nieposiadający dzieci lub których dzieci są już dorosłe.

Reklama

W dni powszednie ojcowie dwójki lub więcej dzieci poświęcają na pracę średnio prawie 9,5 godziny, a w dzień weekendowy prawie 2,5 godziny. Dla porównania – mężczyźni bezdzietni lub których dzieci są już dorosłe, pracują ponad 10 godzin dziennie w tygodniu i prawie 4,5 godziny dziennie w weekend. W weekendy najrzadziej pracują 30-latkowie – 62 proc. z nich deklaruje, że nie pracuje w soboty i niedziele.

- Z badania wynika, że w porównaniu do mężczyzn w starszych grupach wiekowych, 30-latkowie mają większe poczucie, że praca zawodowa „zabiera” im czas, który mogliby spożytkować na inne cele. Może to wynikać z różnic pokoleniowych, innych oczekiwań wobec równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym – wyjaśnia Andrzej Gojny, twórca marki męskich koszul Agonista i specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W badaniu na zlecenie Agonisty zapytano mężczyzn, czy byliby skłonni zrezygnować z części wynagrodzenia, by móc więcej czasu poświęcić sobie, na hobby czy też wspólny czas z rodziną. Osoby bez dzieci cechuje przeciętna skłonność do redukcji czasu pracy kosztem wynagrodzenia (12%). Skłonność ta wzrasta wraz z pojawieniem się pierwszego dziecka (21%), ale ponownie maleje przy dwóch lub większej liczbie dzieci (do poziomu zaledwie 7%).

- Pierwsze dziecko to zazwyczaj ważne wydarzenie w rodzinie, które długo chce się celebrować. Kolejne dzieci rodzą się zazwyczaj z mniejszą celebrą, a wydatki szybko rosną. To może tłumaczyć, dlaczego dla pierwszego dziecka ojcowie byliby bardziej skłonni zrezygnować z części wynagrodzenia, by mieć więcej czasu, a gdy rodzą się kolejne – skłonność ta zmienia się o 180 stopni – zauważa Andrzej Gojny.

Ojcowie zdecydowanie częściej niż bezdzietni mężczyźni lub posiadający dorosłe już dzieci wskazują, że posiadanie rodziny jest jednym z powodów, dla którego nie mają dostatecznie dużo czasu na swoje hobby. Jednak głównym powodem, dla którego brakuje im czasu na hobby jest fakt, że zbyt dużo pracują. Uważa tak 79% ojców jedynaków i 70% ojców dwójki lub więcej dzieci. Więcej czasu z rodziną chciałyby spędzać przede wszystkim osoby młode (wraz z wiekiem „rodzinność” maleje), osoby posiadające dzieci (im więcej dzieci, tym wyższa „rodzinność”) oraz mężczyźni o wyższych dochodach.

Reklama

Pozytywną obserwacją jest to, że ojcowie małoletnich dzieci są bardziej aktywni fizycznie niż mężczyźni nieposiadający dzieci lub których dzieci są już dorosłe. 67% ojców dwójki lub więcej dzieci deklaruje, że uprawia regularnie jakiś sport co najmniej 1-2 razy w tygodniu). Wśród osób bezdzietnych sport uprawia regularnie połowa respondentów. Jeszcze więcej ojców przyznaje, że w ciągu ostatniego tygodnia podejmowało jakąś aktywność fizyczną – 85% ojców dwójki lub więcej dzieci i 74% ojców jedynaków.

- Nowocześni ojcowie starają się spełniać na wielu polach: zawodowym, osobistym i rodzinnym. I coraz częściej im się to udaje. Choć nie jest to oczywiście łatwe, mężczyzna może jednocześnie realizować własne pasje, rozwijać się zawodowo i poświęcać czas rodzinie – uważa twórca marki Agonista.