Reforma Ministerstwa Edukacji Narodowej polegająca na obniżeniu wieku szkolnego do 6 roku życia jest tematem kontrowersyjnym i nie zyskała poparcia większości rodziców. Najczęściej podawane przyczyny to: chęć przedłużenia dzieciństwa (32%), nieprzygotowanie szkół (30%) oraz niedojrzałość emocjonalna 6-latków (28% odpowiedzi rodziców). 6% badanych odpowiedziało, że rodzice powinni mieć wybór, ponieważ każde dziecko jest inne, 4% uważa, że obecny system jest dobry i nie należy go zmieniać.

Reklama

Jakie argumenty mają zwolennicy reformy oświaty? Dzieci szybko uczą się, w tym wieku są wystarczająco rozwinięte, aby podjąć wcześniejszą naukę, a program szkolny jest dostosowany do nich. Aż 64% zwolenników reformy jako główny powód podaje zdolność do szybkiego uczenia się przez 6-latki. 11% rodziców uważa, że dzieci obecnie są wystarczająco rozwinięte, aby wcześniej rozpocząć edukację, a 8% zwolenników wskazuje na dostosowany program nauczania do wieku i możliwości najmłodszych uczniów w szkole. Mała grupa rodziców zwraca uwagę, że 6 letnie dzieci nudzą się w przedszkolu i marnują czas (7%). Część badanych powołuje się na własne doświadczenia, sami rozpoczęli wcześniej edukację i dobrze oceniają to rozwiązanie (6%).

Sposoby MEN na przekonanie rodziców okazują się mało skuteczne. Tylko 3% zwolenników zyskał argument za wprowadzeniem reformy, który podkreśla, że istnieją pozytywne efekty wcześniejszego obowiązku szkolnego w innych krajach rozwiniętych. Kolejnym z podawanych przez MEN powodów nauki 6-latków w szkole jest wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. Jednak 73% rodziców uważa, że rozpoczęcie edukacji w wieku 6 lat nie wpływa na lepszy rozwój.

A co z przygotowaniem szkół do przyjęcia młodszych dzieci? 88% badanych rodziców odpowiedziało, że polskie szkoły nie są przygotowane do przyjęcia 6-latków.

Badanie metodą CAWI zrealizowane zostało w czerwcu 2013 r. wśród osób zarejestrowanych w społeczności Streetcom (www.streetcom.pl) , która liczy ponad 250 tysięcy konsumentów. W anonimowym badaniu wzięło udział 13055 rodziców dzieci do 10 roku życia z całej Polski.

Trwa ładowanie wpisu