Ofiarami cyberprzemocy ze strony dzieci padają z kolei nauczyciele, z tym zjawiskiem spotkało się 27 proc. z nich. Jak wynika z raportu „Norton Online Family”, negatywne doświadczenie w wirtualnym świecie miało 79 proc. polskich dzieci. W przypadku 52 proc. doświadczenie to miało formę zastraszania lub innego cyberprzestępstwa. Na świecie wskaźniki te są niższe – odpowiednio 52 i 39 proc. Podczas prezentacji raportu zwrócono też uwagę na niską świadomość polskich nauczycieli na temat tego, z czym może wiązać się ich aktywność w internecie. Trzech na pięciu nauczycieli ma wśród znajomych na portalach społecznościowych swoich uczniów (na świecie 34 proc.). Mimo to jedynie 40 proc. z nich uważa, że takie relacje mogą być potencjalnie niebezpieczne.

Reklama